Innehåll

Balans nr 1 2011

Månadens gästkrönikör: Farsartat i Fars styrelse

”Jag vill gärna dela med mig av några citat. Lägg dock märke till att mina egna grodor lyser med sin frånvaro.”

Under ett antal händelserika år hade jag förtroendet att representera medlemmarna i två branschorganisationer, Svenska revisorssamfundet SRS och far, som under tiden blev en organisation – far srs. Det var en otroligt händelserik tid för branschen när man tog steget att först sammanföra två intresseföreningar till en branschorganisation och sedan vidareutveckla denna genom att öppna för en bredare anslutning och välkomna även experter och redovisningskonsulter som medlemmar. Dessutom inleddes processen att överge den lagstadgade revisionen för att övergå till frivillig revision. Tala om att få vara med i utvecklingsprocesser!

Som ni förstår har jag upplevt en spännande tid som varit oerhört lärorik och utvecklande. Jag vill varmt uppmuntra alla medlemmar i Far att vara aktiva i organisationen, inte minst i lokalföreningarna! Genom aktivt arbete blir man informerad, får förståelse och framför allt skapar man fantastiska nätverk. Min förhoppning är att alla, framför allt de stora byråerna, beordrar sina medarbetare att delta i minst en lokalföreningsaktivitet om året!

Alla styrelsemöten jag deltog i präglades av engagemang, debattlystnad och högt i tak. Alla ordförandena lät alla komma till tals och alla fick fritt uttrycka sina meningar. Med den iver och entusIASm som visades upp blev det naturligtvis en del språkliga kullerbyttor. Jag roade mig med att notera en del av dem och sedan läsa upp dem efter varje möte.

Jag vill gärna dela med mig av några citat. Lägg dock märke till att mina egna grodor lyser med sin frånvaro.

God förnöjelse!

Svante Forsberg (bör inte vara orkesterledare):

”Man måste spela på olika strängar – i vissa fall får man spela trombon, i vissa fall trummor.”

Dan Brännström (inför den Daniska kalendern i konkurrens med Julius Caesar):

”Ta bort det fjärde året – det skapar bara oreda.”

Anders Bäckström (norgehistoria):

”Det var en norrman med och det dumma var att han var så väldigt positiv! Det var så positivt, bara positivt.”

George Petterson (målande beskrivning):

”Revisorsliknande föremål.”

Ernst Forsberg (missade lektionen om blommor och bin):

”Hur ska vi skapa medlemmar?”

Dan Brännström (överbefolkad jord?)

”Alla var där – och då var där ändå bara 23 personer.”

Svante Forsberg (typisk revisor):

”Vi kan ha åsikter om ditten och datten, som Idol-tv och allt möjligt.”

George Pettersson (så sant ...):

”Att vara generalist är också en specialisering.”

Svante Forsberg (växlar upp):

”Kommer vi in på sexan och sjuan får vi köra med öppna spjäll.”

Peter Clemedtson (lysande ...):

”Man måste gå till botten på hinken.”

Dan Brännström (han snackar ju mest):

”Vi måste föra den här fighten med högburet huvud ända in i kaklet.”

”Jag sträckte ut tre händer.”

”Det är min absoluta mening! Och jag delar den!”

Rune Jansson är godkänd revisor och auktoriserad redovisningskonsult på Ernst & Young i Malmö. 2006–2009 satt han i Fars styrelse.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...