Innehåll

Balans nr 10 2011

Noteringar: Nu läggs grunden för framtidens rapportering

I september lanserade International Integrated Reporting Committee (IIRC) ett första utkast till en standard för integrerad rapportering. Målet är att den ska bli globalt accepterad.

”Världen har förändrats, det är dags för rapporteringen att göra detsamma.” Med de orden lanserade Sir Michael Peat, ordförande för IIRC, en diskussionspromemoria om integrerad rapportering. Dokumentet är pedagogiskt uppbyggt med illustrationer och faktarutor. Syftet är dels att ge en bakgrund till konceptet integrerad rapportering, dels ett första förslag på hur en ny rapporteringsstandard skulle kunna se ut.

– Alla faktorer som är viktiga för att bedöma en organisations prestation och position, i dåtid och framtid, behöver rapporteras, men inte genom att göra årsredovisningarna ännu längre och mer komplicerade – de är redan för långa, säger Sir Michael Peat.

Integrerad rapportering syftar till att genom tydlig information visa på sambanden mellan finansiella, miljömässiga och sociala faktorer.

På vilket sätt skiljer sig då integrerad rapportering från traditionell finansiell rapportering? IIRC går igenom några grundläggande begrepp som exempelvis ordet kapital. Traditionellt sett syftar det på finansiellt kapital. I integrerad rapportering däremot, mäts och analyseras alla sorters kapital: maskinellt, mänskligt, intellektuellt, ”naturligt” och socialt. Andra skillnader är tidsperspektivet. Medan finansiell rapportering bygger på historiska och finansiella data ska integrerad rapportering ha större fokus på framtiden och hur de olika aspekterna i organisationen samverkar mot dess strategiska mål. Traditionellt präglas finansiell rapportering av kort sikt. Integrerad rapportering ska även ta hänsyn till medellång och lång sikt.

Diskussionsunderlaget går nu på remiss till samtliga intressenter. Fars svar bereds inom arbetsgruppen för hållbar utveckling.

IIRC:s arbete bygger vidare på de initiativ som redan finns inom området, som exempelvis Global Reporting Initiatve (GRI), och syftar till att man så småningom ska nå en global samsyn om hur framtidens rapportering bör se ut.

Rakel Lennartsson

Integrerad rapportering

International Integrated Reporting Committee (IIRC) bildades 2010 på gemensamt initiativ av ett par av de viktigaste aktörerna inom hållbarhetsredovisning och International Federation of Accountants (IFAC).

Diskussionsunderlaget finns att ladda ned på:

<http://www.theiirc.org/the-integrated-reporting-discussion-paper/>. Remisstiden pågår till 14 december.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...