Innehåll

Balans nr 10 2011

Noteringar: Civilekonom – ett lönsamt val

Att utbilda sig till civilekonom har lönemässigt varit ett bra val.

– Civilekonomer har haft en lysande löneutveckling, säger Jan Lidström, ombudsman på Civilekonomerna.

Sedan 1970-talet har fackförbundet Civilekonomerna fört lönestatistik över sina medlemmar, och de senaste fem-sex åren har statistiken fördelats även på olika titlar.

Statistiken visar att medellönen för en godkänd revisor är 37.194 kronor och för en auktoriserad revisor 48.035 kronor. En ekonomichef har en medellön på 52.097 kronor och en redovisningsekonom tjänar i genomsnitt 30.554 kronor. Högsta medellönen bland Civilekonomernas medlemmar har vd:ar och CFO:s med medellöner på 80.905 kronor respektive 79.391 kronor.

– Statistiken bygger på en enkät som skickas ut till samtliga yrkesverksamma medlemmar. Svarsfrekvensen ligger på runt 60 procent och motsvarar cirka 14.000 löner totalt. Bland medlemmar med titeln revisor är det ganska få som har svarat, säger Jan Lidström.

Utifrån den mångåriga statistiken konstaterar han att civilekonomer som grupp har haft en mycket bra löneutveckling jämfört med konsumentprisindex.

– Civilekonomer tjänar bättre och bättre. Saco kom nyligen med en utredning som handlar om huruvida det lönar sig att skaffa en högskoleutbildning eller inte. I den har man jämfört livslönen hos personer mellan 19 och 85 år med högskoleutbildning jämfört med dem som började arbeta direkt efter gymnasiet. Den undersökningen visar att det näst mest lönsamma yrket är civilekonom, säger Jan Lidström.

Lönestatistiken visar att kvinnor tjänar mellan åtta och tio procent mindre än män. Till viss del kan skillnaden förklaras av att snittåldern hos kvinnorna är lägre. Men enligt Jan Lidström återstår en skillnad på cirka åtta procent efter att man har kompenserat för detta.

– Vi jobbar med frågan genom att vi utreder den, samt att vi uppmanar kvinnor att begära högre löner, säger Jan Lidström.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...