Balans nr 10 2011

Tema forskning: Kort om forskning

Redovisning och revision

Forskning inom redovisning och revision stöds av bland annat Svenska revisionsakademin.

Svenska revisionsakademin finansierar för närvarande två doktorandtjänster och har arbetat aktivt för inrättandet av flera professurer inom redovisning och revision. Våren 2009 gjorde Svenska revisionsakademin en översiktlig genomgång av aktuell forskning inom externredovisning och revision vid svenska lärosäten. Ögonblicksbilden visade då att cirka 80 personer på 14 olika universitet och högskolor forskade inom området. Ämnen som studerades var bland annat kapitalmarknaden, redovisningsstandarder, värderingsmodeller och effektivitetsrevision.

Olika sorters forskning

Grundforskning – forskning för forskningens skull. Kallas också forskardriven forskning. Har inget nyttokrav på sig, men har lett fram till många av de största innovationerna.

Uppdragsforskning – sker inom industrin, myndigheter eller organisationer i syfte att lösa specifika uppgifter. Kallas också behovsmotiverad forskning.

Forskning och utveckling, FoU – ett samlat begrepp som täcker in dels den forskning som syftar till att söka ny kunskap, med eller utan en bestämd tillämpning i sikte, dels den utvecklingsverksamhet som syftar till att utnyttja forskningsresultat för att åstadkomma nya produkter eller tjänster.

Sverige i världstoppen

Sverige ligger i världstoppen när det gäller forskningsutgifternas andel av BNP. 2001 översteg andelen fyra procent. Sedan dess har den varit sjunkande fram till 2009 då trenden vände uppåt igen. Israel har i många år varit den klara ettan i OECD-ligan. Finland är bubblaren som tagit Sveriges tidigare andraplats. OECD-genomsnittet är drygt två procent. USA ligger strax under tre procent.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...