Balans nr 10 2011

Tema forskning: Vilken är den viktigaste forskningspolitiska frågan?

Göran Blomqvist, vd, Riksbankens Jubileumsfond

– Med tanke på prioriteringarna i forskningspolitiken under det senaste decenniet anser jag det mycket angeläget att regeringen riktar uppmärksamheten mot den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. Utan de frågor som humanister och samhällsvetare formulerar blir det svårt att möta och hantera globala utmaningar som fattigdom, ohälsa och konflikter.

Tobias Krantz, ansvarig för forsk-ningsfrågor på Svenskt Näringsliv.

– Det viktigaste just nu är att vi behöver ett perspektivskifte från resurser till resultat, så att vi får ut mer av de stora resurser som vi satsar i termer av innovationer, affärsidéer, produkter, varor och tjänster.

Charlotte Broberg, generaldirektör på Vinnova.

– Det är viktigt att politikerna prioriterar både vetenskaplig kvalitet och forskning för konkurrenskraft. Vidare bör fördelningssystem av basanslag till universitet och högskolor anpassas bättre till alla tre delarna inom kunskapstriangeln, det vill säga utbildning, forskning och samverkan.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...