Göran Blomqvist, vd, Riksbankens Jubileumsfond

– Med tanke på prioriteringarna i forskningspolitiken under det senaste decenniet anser jag det mycket angeläget att regeringen riktar uppmärksamheten mot den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. Utan de frågor som humanister och samhällsvetare formulerar blir det svårt att möta och hantera globala utmaningar som fattigdom, ohälsa och konflikter.

Tobias Krantz, ansvarig för forsk-ningsfrågor på Svenskt Näringsliv.

– Det viktigaste just nu är att vi behöver ett perspektivskifte från resurser till resultat, så att vi får ut mer av de stora resurser som vi satsar i termer av innovationer, affärsidéer, produkter, varor och tjänster.

Charlotte Broberg, generaldirektör på Vinnova.

– Det är viktigt att politikerna prioriterar både vetenskaplig kvalitet och forskning för konkurrenskraft. Vidare bör fördelningssystem av basanslag till universitet och högskolor anpassas bättre till alla tre delarna inom kunskapstriangeln, det vill säga utbildning, forskning och samverkan.

Rakel Lennartsson