Innehåll

Balans nr 10 2011

Rådgivarna tar marknadsandelar

Revisions- och rådgivningsbranschen förändras. I fyra nummer skildrar Balans Fars medlemskår med fokus på organisationens fyra sektioner.

Rådgivning är en viktig del av revisionsbyråernas verksamhet. Den stora utmaningen för Fars rådgivningssektion är nu att locka fler medlemmar.

Rådgivningssektionen är en relativt ny sektion inom Far, och det var först 2008 som Far öppnade upp för rådgivare att bli medlemmar i organisationen. Sedan dess har arbetet med att få medlemsantalet att växa pågått. Men sektionen har flera andra punkter på agendan. Exempelvis jobbar man med frågor som offentlig upphandling, värdering och lobbyarbete.

I vintras lät Rådgivningssektionen genomföra en undersökning för att se hur nöjda kunderna på konsultmarknaden är, och för att se hur revisionsbyråerna står sig i konkurrensen jämfört med renodlade konsultbyråer. Resultatet var mycket positivt. Styrkan hos revisionsbyråerna är att de uppfattas som pålitliga och har ett komplett utbud av tjänster och specialister.

– Rådgivarna tar marknadsandelar. Nu har revisionsbyråerna 13,1 procent av rådgivningsmarknaden och vi jobbar för att siffran ska öka, säger Ragnar Gustavii, ordförande i Fars rådgivningssektion och verksam på Ernst & Young i Stockholm.

Han konstaterar att när det gäller revisionsmarknaden finns en hel del statistik och data, men att rådgivningsmarknaden inte är lika genomlyst.

Ragnar Gustavii säger att Rådgivningssektionens uppgift är att lyfta frågor som är viktiga för medlemmarna. Ett exempel är anbudsförfarandet vid offentlig upphandling som många anser är ett knepigt område, inte minst för att olika kommuner och myndigheter ställer olika krav.

– Vi skulle vilja att anbudsförfarandet blir enklare och arbetar med att ta fram ett standardavtal som man kan utgå ifrån. Det skulle underlätta den offentliga upphandlingen och minska kostnaderna för alla inblandade aktörer, säger Ragnar Gustavii.

Sektionen driver också frågan om att revisionsbyråer bör få bli konkursförvaltare.

– Vid en konkurs behövs olika kompetenser. På revisionsbyråerna besitter man otroliga kunskaper i skatt, redovisning och andra operationella frågor. Revisionsbyråerna skulle vara mycket lämpade som konkursförvaltare och det är ett system som tillämpas i flera andra länder, säger han.

BALANS_2011_N10_A0021_bild1

Fars medlemmar är indelade i fyra sektioner: Små & medelstora företag, Stora företag, Skatte­sektionen och Rådgivningssektionen.

Ett tredje område som Rådgivningssektionen tittar på är att löneersättningskontrakten ser väldigt olika ut för rådgivarna. Många av revisionsbyråernas konkurrenter inom rådgivning, det vill säga renodlade konsultbyråer, saknar kollektivavtal, vilket gör att lönerna generellt är högre.

– Det gör det svårt att jämföra lönerna. Vi vill visa på vad pensionsavtal och andra förmåner som följer med en anställning på en revisionsbyrå faktiskt är värda för den enskilde rådgivaren, säger Ragnar Gustavii.

Rådgivarna är en förhållandevis heterogen grupp inom Far. Det innebär att det inte alltid är självklart hur sektionen ska skapa bästa möjliga medlemsnytta för sina medlemmar.

– För att vara rådgivare behöver du varken vara certifierad eller auktoriserad, våra medlemmar har väldigt olika profiler. Konkurrensen är också hårdare kring rådgivare än kring revisorer. Därför är det viktigt att vi kan förklara vad ersättningspaketet som kommer med en anställning inom revisions- och rådgivningsbranschen faktiskt innebär, säger Ragnar Gustavii.

Victor Kotnik är vice ordförande i Rådgivningssektionen och verksam på Deloitte. Han säger att det inte är lika självklart för rådgivare att vara med i Far som det är för revisorer och redovisningskonsulter.

– Vissa vet knappt om att Rådgivningssektionen finns och därför är det så viktigt att vi syns och visar vad vi gör. Utöver att vi vill delta i debatten och driva våra frågor har vi årligen ett rådgivningsevent som lockar flera av våra medlemmar. Rådgivningstjänsterna kommer att öka, och vi kommer att fortsätta att ta marknadsandelar i framtiden, säger han.

Charlotta Danielsson

BALANS_2011_N08-09_A0018_bild1

I Balans nr 8-9/2011 presenterades ovanstående figur, som grundar sig på Fars medlemsstatistik. Statistiken visar bland annat att Far har 6728 medlemmar och andelen kvinnor utgör närmare 48 procent. Medlemmarnas genomsnittsålder har sjunkit något jämfört med för tre år sedan, från 49 år till knappt 48 år. Rådgivningssektionens medlemmar syns som rosa respektive svarta figurer i diagrammet, som del i kategorin ”övriga specialister”.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...