Vad är en revisorspåskrift värd om den inte kan

förhindra en ny HQ-krasch? Den frågan ställde sig många efter Revisorsnämndens beslut att i allt väsentligt ”fria” HQ:s revisor. Exemplet HQ visar att riskbedömningen kommer att ta större plats framöver.

Revisorsnämndens kritik mot HQ-revisorn Johan Dyrefors stannade vid en erinran för bristande dokumentation av vissa överväganden i revisionen. Erinran är den mildaste formen av disciplinär åtgärd. Beslutet togs emot med stor lättnad, av revisorn, KPMG och Far. Men för styrelseproffs, aktieägare och småsparare skänkte det inte samma lättnad.

Catharina Lagerstam, styrelseledamoten som hoppade av sitt uppdrag i HQ Bank i protest mot bolagets syn på värderingsfrågan, menar att Revisorsnämndens hållning påverkar hur hon kommer att betrakta revisorer framöver.

– Som styrelseledamot frågar jag mig vad en påskrift av en revisor egentligen betyder om Revisorsnämnden säger att det här är den kvalitet som vi ska förvänta oss av revisorer. Alla vet ju vad som hände i HQ Bank, säger hon och ifrågasätter om revisionen är värd sitt pris för företagen, säger hon.

– Mot den här bakgrunden tycker jag att riksdag och regering bör fundera på om vi verkligen ska ha revisionsplikt för de större bolagen.

Thomas Carrington, lektor i revision vid Uppsala universitet, menar att som regelsystemet och International Financial Reporting Standards (IFRS) ser ut i dag har vi inga garantier för att vi inte får ett nytt HQ.

– Det är naturligtvis fullt möjligt att Revisorsnämnden har fel i sin bedömning av Dyrefors revisionsinsats. Men om nämnden har rätt, och om Finansinspektionen har rätt i att tradingportföljen var kraftigt övervärderad, får vi helt enkelt finna oss i att den här typen av situationer kan komma att uppstå igen, säger han.

Fars generalsekreterare Dan Brännström delar Thomas Carringtons syn att en stor del av turbulensen runt HQ kan härledas till IFRS.

– Jag är väldigt tveksam till redovisning av verkligt värde när det inte finns en aktiv marknad. Men vi måste ju förhålla oss till IFRS så länge standarden ser ut som den gör. Däremot kan branschen utveckla revisorns rapportering så att revisorns bedömningar synliggörs. Sedan tror jag att revisorer måste pusha för en utvidgad riskbedömning i årsredovisningen, säger Dan Brännström och tillägger:

– Siffror är en sak men betydelsen av en kompletterande verbal redovisning växer hela tiden.

Rakel Lennartsson