Läcka kan resultera i att förslaget stoppas eller förändras.

EU-kommissionens förslag till omfattande förändringar av revisorsrollen och branschen kan stoppas före publicering. Det har blivit resultatet av den läcka från kommissionär Michel Barniers generaldirektorat, som snabbt spridit sig bland EU:s medlemsstater.

Förslaget ska offentliggöras 23 november, men en stor del av innehållet är redan allmänt känt, såsom att EU-kommissionen vill införa gemensam revision, byrårotation och rådgivningsförbud gentemot revisionskunder av allmänt intresse, det vill säga främst börsnoterade och finansiella företag.

Förslagen är kontroversiella och revisions- och rådgivningsbranschen har satt igång ett febrilt lobbyarbete. Ryktet säger att flera av regeringarna i de stora länderna, som Tyskland, England och Polen också är emot förslagen.

– Det finns därför en möjlighet att förslaget stoppas eller förändras före den tänkta publiceringen 23 november, säger Dan Brännström, generalsekreterare i Far.

Hans bedömning är att läckan har förbättrat branschens möjligheter att påverka det slutgiltiga resultatet. Den text som kommer att ligga till grund för fortsatta förhandlingar i EU-parlamentet och ministerrådet förmodas nämligen bli väsentligt annorlunda jämfört med den som EU-kommissionen i princip var klar med. Före läckan.

Rakel Lennartsson

Fakta läckan

26 september publicerade Financial Times en artikel om EU-kommissionens utkast till förslag. Reportrarna, som uppger att de sett förslaget, beskriver det som en attack mot de stora byråerna, vars affärsmodell sägs vara hotad av innehållet i förslaget.