Företag som investerar i CSR sänker sin kapitalkostnad. Det framkommer i en forskningsrapport från Harvard Business School. Beiting Cheng prisades för resultatet i samband med ett Sverigebesök tidigare i höst.

Det positiva sambandet mellan ett företags prestation inom Corporate Social Responsibility (CSR) och dess tillgång på kapital har belagts i olika studier. Doktoranden Beiting Cheng och hennes kollegor vid Harvard Business School ville förstå mer om vilka mekanismer som ligger bakom sambandet.

– Ett viktigt motiv till att göra studien var att företag ofta klagar över att de inte har råd att investera i CSR. Vi ville bemöta det argumentet och kan nu visa att CSR-investeringar faktiskt är lönsamma, säger Beiting Cheng i en intervju med Balans.

Beiting Chengs kollegor har tidigare visat att analytiker ger bättre omdömen om företag som har högre CSR-prestation, vilket ökar deras värde på finansmarknaden, det vill säga sänker deras kostnad för kapital. I forskningsrapporten Corporate Social Responsibility and access to finance ges fler pusselbitar till hur sambanden kan se ut.

– Vi har några olika teorier. Exempelvis kan CSR-investeringar medföra effektivitetsförbättringar som påverkar kassaflöde och vinst och därmed även tillgången på kapital. Man kan också tänka sig att företag som är bra på CSR är mer benägna att kommunicera med sina intressenter, vilket minskar informationsassymetrin och sänker kostnaden för kapital, säger Beiting Cheng, som belönats med SEB:s pris för forskning inom hållbara investeringar.

Det går dock inte att säga något om effekten av en specifik CSR-investering.

– Vi kan visa på det numerära sambandet mellan en ökning med en punkt i CSR-betyget och motsvarande sänkning av kapitalkostnaden, men det är svårt att översätta sambandet i verkliga ekonomiska termer.

CSR-betyget kan ju förbättras även utan investeringar, till exempel genom att företaget ändrar sin företagsstyrning eller sin styrelsesammansättning.

Rakel Lennartsson