Finansmarknadsminister Peter Norman (M) ställde i början av året krav på revisions- och rådgivningsbranschen. Sedan dess har branschen arbetat med att möta förväntningarna.

– När det gäller upplägget för licensiering av revisorer i finansiella företag är det klart att det kommer att bli en högre ribba. Bakom det ligger behovet att säkerställa kvaliteten av revisionen, säger Fars generalsekreterare Dan Brännström.

Om revisorn ser allvarliga brister, exempelvis lag- eller regelöverträdelser, ska dessa rapporteras till Finansinspektionen snabbare än i dag och helst i trialogform, det vill säga att revisorn tillsammans med företaget träffar Finansinspektionen för att diskutera knepiga frågeställningar.

Revisorn ska också, i tillägg till revisionsberättelsen, lämna så kallade long form reports till företagets styrelse och ledning där revisorn beskriver sina bedömningar och överväganden under revisionsarbetet. Här kommer det att bli ett starkt fokus på den interna kontrollen, ett upplägg som Finansinspektionen ställer sig positiv till.

Ett utkast till den nya rekommendationen skickas i början av 2012 ut på remiss till bland annat Bankföreningen, Revisorsnämnden och Finansinspektionen. Dan Brännström vill också höra vad Fars medlemmar tycker.

– Målsättningen är att rekommendationen ska kunna tillämpas på revisionen avseende räkenskapsåret 2012, säger han.

Charlotta Danielsson