Kungen är kanske inte känd för att vara en djup tänkare, men vid ett tillfälle överraskar Elvis Presley. På frågan om han är nöjd med sin image blir svaret: ”En image är en sak, en människa är något annat”.

När en image eller en bild väl är etablerad sitter den kvar länge. I Elvis fall tror ju fortfarande en och annan att han lever. Musiken lever i alla fall vidare.

HQ får mig att fundera på detta med bilder och perception. Jag ser likheter med Skandiafallet för tio år sedan. Tidigt i förloppet kablades bilden ut att personer i Skandias företagsledning hade sprängt taken i Sharetracker och Wealthbuilder – de omtalade incitamentsprogrammen.

Jag menar med bestämdhet att detta var frågor som låg på styrelsens bord, inte hos ledningen. Men tyvärr förlorade den allmänna bilden kontakten med fakta, och ingen – var det ens någon som försökte? – lyckades vrida bilden rätt. Därför blev det rättsliga efterspelet också nästan helt resultatlöst. I domstolarna läser man ju fortfarande lagen, och där gick ledningen fri.

Det finns en bild också i HQ-affären. Den är starkt präglad av Finansinspektionens (FI) kraftfulla åtgärder och uttalanden. I Sverige gör myndigheter inte fel, och därför är det naturligtvis rätt av FI att stänga banken. Sedan anmäler FI även HQ-revisorn till Revisorsnämnden (RN) med hänvisning till påstådd övervärdering av tradingportföljen.

Bilden är nu tydlig, de flesta springer åt samma håll och skuldfrågan är sedan länge avgjord. Och styrelsen och revisorn klär skott när aktieägarna förlorar pengar.

På Karlavägen i Stockholm bryr man sig inte om bilden av HQ. Där sitter RN och nagelfar revisorns granskning och dokumentation under mer än ett år. Det blir till slut en erinran för bristande dokumentation på någon punkt men i övrigt beröm (!) för en bra granskning.

Det är ingen överdrift att påstå att de två myndigheterna – FI och RN – gör helt olika bedömningar. Men det finns ingen tredje myndighet som säger vem som har rätt. För båda kan inte ha rätt, en har gjort fel. Punkt.

Mycket står på spel: förtroendet för myndigheter och rättssäkerheten. Det handlar också om revisionens relevans. Men värst av allt är att människor har kommit i kläm. Vi måste därför få veta om det är FI eller RN som är ute och cyklar. Någon ordning ska det vara i en rättsstat.

När tillsätter regeringen HQ-kommissionen?

Välkommen att kommentera på danbrännström.se

Dan Brännström är Fars generalsekreterare.