Auktorisationen av skatterådgivare är ett faktum och gäller sedan 1 juli 2011. Auktorisationsrådet har hållit ett första konstituerande möte och en etikkurs är planerad till våren 2012.

Sektionens årsmöte planeras för närvarande. Håll utkik i nästa nummer av Balans!

Fars skattesektion kan glädjas åt många nya medlemmar och planering av aktiviteter pågår inom både sektionsstyrgruppen och yngregruppen.

Vi återkommer med mer detaljer och information.

Gunnar Thuresson