Boken Intern styrning och kontroll – både lönsamt och säkert, är ett initiativ från arbetsgruppen för intern styrning och kontroll. Boken syftar till att ge en lättförståelig introduktion till intern styrning och kontroll.

Boken förklarar och beskriver den standard, COSO, som etablerats inom ämnet. Dessutom beskriver den det nära sambandet mellan styrningsfrågor och kontrollfrågor, riskhanteringen såsom grunden för en god ordning samt företagsledningens avgörande roll för att initiera, forma och övervaka det system som behövs för att upprätthålla denna ordning.

Boken är utgiven av Far Akademi och skriven av Torbjörn Wikland, civilekonom och ämnesråd på regeringskansliet.

Anders Hult