Innehåll

Balans nr 12 2011

Ledare: Ibland får det minst dåliga duga

Det har snart gått två månader sedan Revisorsnämnden meddelade sitt beslut om revisionen i HQ Bank. Men för flera av de inblandade är frågan långt ifrån uppklarad. Och debatten om vad som är rätt och fel lär fortsätta ett tag till, inte minst vad gäller värderingen av HQ Banks värdepappersportfölj.

Turerna kring HQ Bank har aktualiserat frågan om IFRS och värdering till verkligt värde. De som är kritiska har fått vatten på sin kvarn, medan försvararna menar att det inte finns något bättre alternativ. Tankarna går osökt till Winston Churchills berömda ord om demokratin: ”Demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla de övriga formerna som har prövats genom tiderna.” Kanske är det på samma sätt med IFRS och värdering till verkligt värde, att ibland får det minst dåliga duga?

Balans tog frågan vidare till några forskare och praktiker. Och fram träder bilden av ett regelverk som är både komplicerat och omstritt. Läs artikeln på sidan 20.

Riskkapital. Ett ord som väcker känslor hos många, inte minst efter den senaste tidens avslöjande av vårdskandaler, där riskkapitalbolag varit inblandade. Balans har träffat Marie Reinius som är vd för Svenska Riskkapitalföreningen. En viktig del av hennes uppdrag är att försöka förändra människors inställning till riskkapitalister och riskkapitalbolag. Läs intervjun på sidan 16.

För elfte året i rad publiceras ”Nyheter inför bokslutet” i Balans. 2011 kommer att gå till historien som ett år med få stora genomgripande förändringar på redovisningsområdet, skriver författarna Carina Edlund och Camilla Persson. Nyheter inför bokslutet hittar du på sidan 31.

God Jul och Gott Nytt År!

Pernilla Halling

pernilla.hallning@far.se