Innehåll

Balans nr 12 2011

Noteringar: HQ överklagar RN-beslut

Det var fel av Revisorsnämnden (RN) att inte ta ställning till värderingen av HQ Banks värdepappersportfölj. Det hävdar HQ i sin överklagan till förvaltningsrätten i Stockholm. Men Revisorsnämndens chef Peter Strömberg tror att överklagan avvisas.

HQ har via advokat Claes Lundblad ingivit en överklagan till förvaltningsrätten i Stockholm. Det 13-sidiga dokumentet innehåller svidande kritik mot Revisorsnämndens beslut att fria HQ-revisorn Johan Dyrefors. HQ hävdar att Revisorsnämndens prövning utgått från en ”felaktig föreställningsram”. Bland annat ska Revisorsnämnden ha underskattat tradingverksamhetens betydelse.

”En tradingverksamhet som står för mer än 50 procent av de totala riskerna i en bank kan omöjligen anses utgöra en begränsad del av bankens verksamhet”, skriver HQ i sin överklagan till förvaltningsrätten.

HQ är även mycket kritisk och oförstående till att Revisorsnämnden valt att inte ta ställning till värderingsfrågan: ”Eftersom en korrekt värdering av tradingportföljen varit en grundläggande förutsättning för en korrekt redovisning av HQ ABs och Bankens ställning och resultat har RN uppenbarligen inte utfört en korrekt granskning av [...] revisionen.”

Revisorsnämndens chef Peter Strömberg vill inte kommentera HQs kritik i sak, utan avvaktar förvaltningsrättens besked om HQ har talerätt. Han tror emellertid att överklagan kommer att avvisas, det vill säga att den inte tas upp till prövning.

– Vår uppfattning är att det finns en tydlig praxis att anmälare inte har rätt att överklaga våra beslut, säger Peter Strömberg.

Vid den här tidningens pressläggning har förvaltningsrätten i Stockholm ännu inte tagit ställning till om HQ har talerätt i domstolen.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...