Det var fel av Revisorsnämnden (RN) att inte ta ställning till värderingen av HQ Banks värdepappersportfölj. Det hävdar HQ i sin överklagan till förvaltningsrätten i Stockholm. Men Revisorsnämndens chef Peter Strömberg tror att överklagan avvisas.

HQ har via advokat Claes Lundblad ingivit en överklagan till förvaltningsrätten i Stockholm. Det 13-sidiga dokumentet innehåller svidande kritik mot Revisorsnämndens beslut att fria HQ-revisorn Johan Dyrefors. HQ hävdar att Revisorsnämndens prövning utgått från en ”felaktig föreställningsram”. Bland annat ska Revisorsnämnden ha underskattat tradingverksamhetens betydelse.

”En tradingverksamhet som står för mer än 50 procent av de totala riskerna i en bank kan omöjligen anses utgöra en begränsad del av bankens verksamhet”, skriver HQ i sin överklagan till förvaltningsrätten.

HQ är även mycket kritisk och oförstående till att Revisorsnämnden valt att inte ta ställning till värderingsfrågan: ”Eftersom en korrekt värdering av tradingportföljen varit en grundläggande förutsättning för en korrekt redovisning av HQ ABs och Bankens ställning och resultat har RN uppenbarligen inte utfört en korrekt granskning av [...] revisionen.”

Revisorsnämndens chef Peter Strömberg vill inte kommentera HQs kritik i sak, utan avvaktar förvaltningsrättens besked om HQ har talerätt. Han tror emellertid att överklagan kommer att avvisas, det vill säga att den inte tas upp till prövning.

– Vår uppfattning är att det finns en tydlig praxis att anmälare inte har rätt att överklaga våra beslut, säger Peter Strömberg.

Vid den här tidningens pressläggning har förvaltningsrätten i Stockholm ännu inte tagit ställning till om HQ har talerätt i domstolen.

Rakel Lennartsson