Universum undersöker årligen unga akademikers attityd till sina arbetsgivare. Vid en betygsättning av arbetsgivarna klättrar KPMG till åttonde plats, från elfte plats i fjol. Det betyder att KPMG har störst andel nöjda unga medarbetare bland företagen i branschen.

Charlotta Danielsson