Helene Agélii och Mats Olsson har fått uppdrag inom International Federation of Accountants (IFAC).

– Det är en spännande och rolig utmaning, säger Mats Olsson.

Mats Olsson, auktoriserad revisor på Adrian & Partners i Göteborg, valts in i IFACs SMP Committee som representant för Norden under en treårsperiod.

– Att som SMP:are på en medelstor byrå i Göteborg få det här uppdraget är stort, säger Mats Olsson.

Kommittén arbetar bland annat med att påverka utformningen av internationella standarder och att påverka lagstiftarnas arbete, så att dessa hjälper, inte stjälper, SME/SMP.

– Jag hoppas få tillfälle att arbeta med frågor som kan påverka SMP:ares möjligheter att stärkas i sin roll. Utan att värdera Michel Barniers syn på att big 4 bör bli big 8 eller i vart fall fler än fyra är min uppfattning att det är viktigt för den så kallade marknaden att SMP:are får konkurrenskraftiga villkor samt att SME-företagen också får det, säger Mats Olsson.

Helene Agélii, chefsjurist på Far, har fått ett treårsmandat som Nordenrepresentant i IESBA, IFACs etiska ”board”. Den arbetar framför allt med att utveckla, tolka samt ge vägledning runt tillämpningen av deras etikkod.

– IESBAs etikkod, i de delar som behandlar oberoendefrågor, ingår ju redan i dag i Fars yrkesetiska regler. Det känns därför oerhört spännande att personligen få vara med och utveckla dessa etikregler. Dessutom ska det naturligtvis bli både intressant och lärorikt att få arbeta i en internationell miljö. Vårt första möte äger rum i Dublin i slutet av februari. Då hålls även en introduktionsdag för nyinvalda, vilket jag med spänning ser fram emot, säger Helene Agélii.

Charlotta Danielsson