Revisions- och rådgivningsbranschen förändras. I fyra nummer skildrar Balans Fars medlemskår med fokus på organisationens fyra sektioner.

En spretig grupp med både revisorer och redovisningskonsulter som medlemmar. Så kan sektionen Små och medelstora företag, den största sektionen inom Far, beskrivas.

BALANS_2011_N10_A0021_bild1

Sektionen Små och medelstora företag har under året som gått drivit ett omfattande arbete med att förändra lokalföreningsverksamheten. Nu har det nya arbetssättet börjat ta form, och Bo Åsell, ordförande i sektionen Små och medelstora företag, tror på satsningen på ambassadörer.

– Alla ordförande i lokalföreningarna har varit djupt inblandade i förändringsarbetet och det har varit ett bra arbete. Genom våra ambassadörer ska vi nu öka Fars närvaro på den lokala marknaden, säger han.

Den lokala verksamheten stöps om i grunden genom att lokalföreningarna läggs ner. Samtidigt ökar Far budgeten för den lokala verksamheten och tillsätter en person som ska fungera som support för ett hundratal ambassadörer runt om i Sverige.

– Vi jobbar med att öka medlemsnyttan. En förändring blir att vi nu kommer att få bättre möjligheter till fortbildning då varje medlem två gånger om året ska erbjudas en aktuell utbildning i sin region, säger Bo Åsell.

De lokala Far-dagarna, som anordnas för andra året i rad, är ytterligare en aktivitet som görs för att synas mer lokalt. Enligt Bo Åsell har Far-dagarna varit en lyckad satsning, som syftar till att ge Far-medlemmar på orten möjlighet att träffa varandra och representanter från det lokala näringslivet, samt lyfta frågor som är aktuella inom revisions- och rådgivningsbranschen.

Bo Åsell har varit sektionens ordförande sedan hösten 2009 och är mycket engagerad i frågorna som rör sektionens medlemmar. Han konstaterar dock att sektionen består av en spretig grupp medlemmar som har vitt skilda behov.

– Vi är den största gruppen inom Far med cirka 5.500 medlemmar. Medlemmarna är både revisorer och redovisningskonsulter och både mindre och större byråer är representerade. Våra medlemmar har olika behov och därför är det viktigt för oss inom sektionen att jobba med tydliga mål och en tydlig prioritering, säger han.

Under kommande år ska sektionen arbeta mycket med kommunikation. Bo Åsell konstaterar att det finns flera kanaler att kommunicera med medlemmarna, bland annat sociala medier, men att utmaningen ligger i att hitta rätt vägar för kommunikationen.

– Det är viktigt att öka våra kontaktytor. Men det är lika viktigt att hitta rätt vägar och kanaler när vi kommunicerar. Olika frågor platsar i olika kanaler, säger han.

Sektionen arbetar också vidare för att säkerställa och höja kvaliteten hos revisorer och redovisningskonsulter, bland annat genom föredrag om hur man praktiskt arbetar med International Standards on Auditing (ISA) och Reko.

Inom sektionen finns två permanenta utskott som bland annat förbereder arbetet inför styrgruppsmöten.

– Det händer mycket i vår omvärld just nu och vi tittar ständigt på hur det kommer att påverka oss. Hur klarar man att hantera ISA för små företag? Det finns många frågor som vi diskuterar och som är viktiga för våra medlemmar, säger Bo Åsell.

Charlotta Danielsson