Innehåll

Balans nr 12 2011

Inblick: Sluta lyssna och bilda dig en egen uppfattning

Vilka företag ska redovisa enligt K2? Den frågan får jag ofta nu när K3 börjar bli en realitet. K3 kommer att dröja ett år till och ska enligt Bokföringsnämnden gälla första gången i skarpt läge då företagen upprättar årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Glöm nu bara inte att ingångsdagen för K3 kommer att vara den första dagen på föregående räkenskapsår, det vill säga att för kalenderåret 2014 blir det 1 januari 2013.

Men vilka företag bör då välja K2? K2-regelverket har begränsningar och tillåter exempelvis inte att internt genererade immateriella tillgångar aktiveras i balansräkningen. Den funktionsindelade resultaträkningen är inte heller tillåten att använda. I mina ”icke vetenskapliga” undersökningar, där jag har frågat redovisningskonsulter och revisorer som arbetar med ägarledda företag, har det framkommit att det inte är särskilt vanligt att företagen har den funktionsindelade resultaträkningen.

Frågan om aktiverade utvecklingskostnader har väckt ett ramaskri. I en undersökning, dock ej gjord av mig och följaktligen mer tillförlitlig, var det enbart fyra procent av de företag som var mindre än 50/25/50 som över huvud taget hade immateriella anläggningstillgångar. Alla dessa kan ju inte ha utvecklingsutgifter som är aktiverade. Det finns ju många företag som har inkråmsgoodwill, hyresrätter och så vidare i balansräkningen.

För att svara på frågan om vilka företag som ska välja K2 anser jag att de företag som är så kallade försörjningsföretag, det vill säga som ger en god utkomst till en eller flera familjer och har relativt få intressenter, ska tillämpa K2. Låt gå för att K2 inte är ett förfinat och teoretiskt principbaserat regelverk. Men hur många är egentligen intresserade av detta inom denna sfär av företag?

Jag möts ofta av påståendet ”Jag har hört att K2 är så dåligt!”. Till dig som säger detta säger jag: Sluta lyssna, läs själv och bilda dig en egen uppfattning. Sätt regelverket i relation till vad företagen behöver för att tillfredsställa sina intressenter. Bland de företag som kan använda sig av K2 är det endast en liten andel som har fler intressenter än ägarna, kreditgivaren (läs banken), skattemyndigheten samt upplysningsföretagen.

Det har också framförts kritik mot K2 som handlar om att företagen inte får periodisera företagets utgifter, att avskrivning av maskiner och inventarier måste ske med 20 procent per år och att avskrivningar på fastigheter måste ske enligt Skatteverkets fastställda procentsatser. Men, vad var det Brasse sa i Fem myror är fler än fyra elefanter? Jo, ”Fel, fel, fel!”. Det handlar om lättnadsregler som företagen får tillämpa enligt K2– men de är inte tvingade att göra det!

I ärlighetens namn, många företag redovisar i dag i enlighet med K2. Varför då inte ta steget fullt ut och faktiskt använda regelverket? Självfallet med brasklappen: Läs först.

God Jul och Gott Nytt År på er!

Caisa Drefeldt är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på KPMG i Göteborg.

caisa.drefeldt@kpmg.se

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...