Innehåll

Balans nr 12 2011

Debatt: Redovisningstrick kan stå bostadsrättsinnehavare dyrt

Bostadsrättsorganisationen Bostadsrätterna Sverige uppmanar styrelser i bostadsrättsföreningar att inte längre göra avskrivningar på byggnader. Uppropet bäddar för problem eftersom det strider mot lag och god redovisningssed.

Att byggnader har en begränsad nyttjandeperiod har varit vedertaget inom redovisning åtminstone de senaste hundra åren. Årsredovisningslagen bygger på redovisning utifrån historiska anskaffningsutgifter för byggnaden vilka ska fördelas genom avskrivning över de perioder som tillgången nyttjas. Att byggnadens marknadsvärde stiger får inte påverka avskrivningen.

En byggnad består av många olika byggnadskomponenter med olika livslängd, såsom stomme/grund, va-/elsystem, tak, fasader, fönster och värme/ventilation. Byggnadskomponenterna behandlas som separata investeringar med eget anskaffningsvärde och egen avskrivningstid. Detta gäller såväl den ursprungliga investeringen och de nya komponenter som ersätter komponenter som bytts ut.

Avskrivningstiden för byggnaden som helhet får aldrig vara längre än den vägda avskrivningstiden för de olika byggnadskomponenterna tillsammans. För ett nybyggt flerbostadshus bör den vägda avskrivningstiden ligga på 40–60 år, det vill säga runt 2 procent. Den ursprungliga investeringen måste nämligen skrivas av utan hänsyn till framtida underhållsarbeten och utbyten av byggnadskomponenter.

Men Bostadsrätterna Sverige har skapat en egen variant av komponentmetod som helt saknar stöd i såväl lag som normgivning. Bostadsrätterna Sverige förespråkar att det historiska anskaffningsvärdet från förvärvet av byggnaden inte ska skrivas av, men att utbyten av byggnadsdelar däremot ska tas upp som tillgång och skrivas av över bedömd nyttjandetid. Det gamla taket avskrivs således inte alls, men däremot det nya. Detta speglar inte hur anskaffningsvärdet av investeringen förbrukas.

Den avgift som en innehavare av en bostadsrätt får betala baseras på redovisningen där avskrivningarna har väsentlig betydelse för avgiftsnivån. Om avskrivningar underlåts innebär det att den första generationen av bostadsrättsinnehavare i fastigheten inte betalar för slitage på byggnadskomponenter. Kostnaden kommer därigenom att vältras över på framtiden och följden blir kraftigt höjda avgifter när större underhållsarbeten/komponentbyten genomförs. God redovisningssed innebär att kostnad redovisas i den period tillgångar faktiskt förbrukas.

Vem har incitament till en redovisning som överskattar resultatet? Förstår bostadsrättsinnehavaren och långivare vilka risker det innebär? En felaktig redovisning kan innebära att skadeståndsansvar riktas mot föreningens styrelse.

Göran Arnell , ordförande i Fars Policygrupp för redovisning.

Sven-Inge Danielsson , ordförande i SRFs Redovisningsgrupp.

Caisa Drefeldt , ledamot i Fars Policygrupp för redovisning och ledamot i Bokföringsnämnden.

Eva Törning , ledamot i Fars Policygrupp för redovisning.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...