Innehåll

Balans nr 12 2011

Sektionen små och medelstora företag

Sektionen små och medelstora företag I september hade sektionen Små och medelstora företag sitt årliga strategimöte. För att knyta an till de diskussioner och det arbete som gjorts med den lokala verksamheten så bjöd vi in Paolo de Mora som moderator. Fokus på mötet var att skapa en strategi som tar tillvara medlemmarnas förväntningar. Utgångspunkten var den medlemsenkät som vi har gjort, omvärldsfaktorer som effekten av revisionspliktens avskaffande, utvecklingen av redovisningskonsultens arbete samt marknadens syn på olika roller och tjänster. Utifrån detta har vi tagit fram sju prioriterade områden som styrgruppen ska fokusera på, allt för att öka nyttan för medlemmarna:

Utveckla/vidareutveckla kommunikationsvägar (inklusive teknik) och kommunikationskanaler (far.se, riktade mejl, facebook, appar, högskolor/ KY-skolor med mera).

Kommunicera aktuella frågor (inte bara nyheter).

Öka kontaktytorna med medlemmarna (genom roadshows, ambassadörer, medlemsrådgivning, styrgruppen, arbetsgrupper, kvalitetskontrollanter, Fars sekretariat med mera.)

Arbeta med det lokala näringslivet och högskolorna genom ambassadörerna. (Sektionens styrgrupp har ansvaret men Bengt Skough på Far driver det operativa arbetet med ambassadörerna.)

Utveckla de viktigaste delarna i servicen till medlemmarna och marknadsföra dessa effektivare.

Säkerställa och höja kvaliteten hos redovisningskonsulter och revisorer.

Utveckla Reko/redovisningskonsulter samt revisorer/ revisionstjänster utifrån marknadens behov.

Bo Åsell

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...