Skatteförfarandelagen som bland annat medger fyra tidpunkter för deklaration väntas träda i kraft 1 januari 2012. Förslaget är nu på remiss hos lagrådet. Några frågor ska utredas vidare, såsom rättssäkerheten i skattetilläggssystemet och bestämmelserna om tredjemansrevision.