Innehåll

Balans nr 2 2011

Noteringar: Företagsbeskattning ses över

Regeringen ska tillsätta en kommitté för att se över företagsbeskattningen. Uppdraget är att undersöka olika möjligheter att minska beskattningen av riskkapital i bolagssektorn. Därtill ska kommittén lämna förslag som breddar bolagsskattebasen för att i stället kunna sänka bolagsskattesatsen.

– Det är viktigt att förbättra villkoren för att starta och driva företag i Sverige och lokalisera moderbolag och huvudkontor här, säger finansminister Anders Borg.

Uppdraget ska redovisas i tre etapper. I januari 2012 ska det första delbetänkandet presenteras med förslag på skatteincitament för att stimulera tillgången på riskkapital.