I mitten av december 2010 gick SET Revisionsbyrå och Mazars samman och bildade Mazars SET. Genom samgåendet tar Mazars steget in på den skandinaviska marknaden, en viktig marknad för den globala aktören.

Sedan mitten av 1990-talet har SET Revisionsbyrå haft ett informellt samarbete med Mazars och sedan 2004 har parterna samarbetat genom ett joint venture.

– Vårt mål är att växa och samgåendet är ett steg i den utvecklingen. Vi blir en integrerad del i en stor internationell revisionsbyrå. Att vi nu tillhör en av de större revisionsbyråerna på marknaden gör att vi har kapacitet att även åta oss de större uppdragen. Det är bra för branschen som helhet och får positiva effekter för såväl kunder som medarbetare, säger Lars-Åke Andréasson, vd för Mazars SET.

Charlotta Danielsson