10 februari anordnar EU-kommissionen en så kallad högnivåkonferens om revisionsmarknaden i EU. Konferensen kommer att ge en första bild av remissvaren på grönboken om revision. Fars generalsekreterare Dan Brännström kommer att delta, tillsammans med intressenter från revisions- och rådgivningsbranschen i EU.