Balans nr 2 2011

Noteringar: 5 frågor

1 Du deltog i Accounting for Sustainability (A4S) Forum i St James s Palace i London i december, vad stod på agendan?

– Tvåhundra konferensdeltagare från bland annat företag, finanssektorn, den politiska sfären och revisorsnätverket Accounting Bodies Network (ABN) möttes för att diskutera hur den globala ekonomin måste förändras för att möta de utmaningar vi står inför när det gäller hållbar utveckling. En slutsats var att integrerad rapportering utgör en förutsättning för att klara framtidens utmaningar.

2 Vad innebär integrerad rapportering?

– Integrerad rapportering utgår från ett företags totala prestation och beskriver inte enbart det finansiella resultatet. I dag rapporteras intäkter och kostnader samt företagets tillgångar och förpliktelser med stor precision, men vår mest värdefulla tillgång, naturkapitalet, rapporterar vi ingenting om! Integrerad rapportering länkar samman finansiella och icke-finansiella värden. Genom integrerad rapportering förtydligas företagets strategi, styrning och affärsmodell på ett mera transparent och långsiktigt sätt än i dag.

3 Vem tar fram standarden för integrerad rapportering?

– Prins Charles projekt A4S och Global Reporting Initiative (GRI) har under de senaste åren drivit på för att samla standardsättare och andra relevanta intressenter för att ta fram ett nytt redovisningsramverk. I augusti i fjol bildades International Integrated Reporting Committee (IIRC) för att underlätta samverkan mellan en rad standardsättande organisationer. Far är representerat genom nätverket ABN där jag sitter med.

4 Hur ser tidsplanen ut för den nya standarden?

– IIRC:s styrgrupp har ett antal möten inplanerade i Peking, New York och São Paolo under 2011. Regionala runda-bordskonferenser kommer att hållas under mars och april. Ett Discussion Paper planeras till slutet av maj för remisstid till och med juli. Pilottester planeras under sommaren och vid G20-mötet i november planerar man att presentera ett konkret förslag.

5 Din bok ”Hållbar affärsutveckling” har uppdaterats och översatts till engelska, vilken respons har du fått?

– Vid världskongressen i Kuala Lumpur i oktober fick samtliga 6.000 delegater boken på en USB-sticka. Många har mejlat mig och framfört sitt gillande, bland andra professor Mervyn King som jag har stor respekt för. Att prins Charles personligen uttryckte sitt gillande vid Londonforumet är jag naturligtvis också glad för. Nu står boken i The Royal Library och jag har ett trevligt foto i familjealbumet!

Rakel Lennartsson