Tro det eller ej men det här är faktiskt den hundrade Europaspalten som jag skriver. Den första krönikan kom ut 2001 och sedan dess har jag lyft fram aktuella EU-frågor i Balans. De flesta av mina artiklar har under åren berört regelverk och företag. Det har handlat om allt från eurons påverkan på svenska företag till frågor om EU:s styrning och framtid. Syftet har alltid varit att lyfta fram vikten av EU ur ett svenskt perspektiv för att besvara frågorna ”Vad kan svenska företag lära av EU?” och ”Hur kan svenska företag ta vara på de möjligheter som finns inom EU?”. I grunden handlar det om information. Revisorer, företagare och andra intressenter måste känna till vad som pågår inom EU för att kunna ta vara på de möjligheter som uppstår.

EU:s inre marknad är ett bra exempel som jag ofta lyfter fram. Med tjänstedirektivet som trädde i kraft för drygt ett år sedan har svenska företag fått helt nya möjligheter. EU-kommissionens förhoppning är att direktivet ska ge en skjuts åt tjänstehandeln inom EU och bidra till ökad tillväxt och sysselsättning. Den svenska regeringen förväntar sig att direktivet ska leda till ökad tjänsteexport för svenska företag samtidigt som investeringsklimatet i Sverige ska förbättras. Men, som sagt, dessa möjligheter blir bara möjliga för dem som känner till dem.

Ett annat område som alltid är aktuellt handlar om små och medelstora företag. Det finns totalt 20 miljoner små och medelstora företag inom EU, vilket motsvarar 99 procent av alla företag. Dessa företag utgör en central drivkraft för ekonomisk tillväxt, innovation, sysselsättning och social integration. EU-kommissionen har som målsättning att främja framgångsrikt företagande och förbättra villkoren för dessa företagare. För två år sedan presenterades EU:s småföretagaragenda, Small Business Act. Det är fortfarande mänga som inte känner till detta ambitiösa initiativ, men en hel del har faktiskt redan hänt. Det krävs exempelvis mindre kapital och tar kortare tid att starta företag. Alla medlemsstater har åtagit sig att främja företagandet genom att bland annat hjälpa företagen att komma in på nya marknader och utbyta goda erfarenheter.

Den som vill läsa det jag skrivit genom åren kan beställa skriften ”EU och Sverige 2001–2009 -Från ett svenskt ordförandeskap till nästa” på <www.studentlitteratur.se/pwo.

Ewa Fallenius är EU-expert på PwC.

Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

ewa.fallenius@se.pwc.com