Vi arbetar för närvarande med en vägledning för utformning av hållbarhetsinformation som vi beräknar kommer att färdigställas under våren 2011.

Åse Bäckström är ordförande i Fars arbetsgrupp för hållbar utveckling.