Det svenska regelverket för hantering av finansiella kriser behöver ses över. Det menar regeringen som tillsätter en finanskriskommitté. Kommittén ska analysera och dra slutsatser av den senaste finanskrisen och föreslå åtgärder som kan mildra effekterna av framtida kriser. I uppdraget ingår bland annat att analysera regelverket för avveckling av finansiella institut. Regeringen har en tydlig utgångspunkt för uppdraget:

Skattebetalarnas pengar ska värnas när staten behöver ingripa i kriser. Bankernas ägare, inte skattebetalarna, ska ta förlusten vid för riskfyllt agerande, säger finansmarknadsminister Peter Norman (M).

Kommittén ska redovisa sina förslag senast 15 augusti.

Rakel Lennartsson