Innehåll

Balans nr 3 2011

Noteringar: Ny professur i redovisning

Med medel från Handelsbanken inrättar Handelshögskolan i Stockholm en ny professur i redovisning. Skolan vill använda pengarna till att rekrytera ”en internationell toppkraft” inom området, som man anser behöver stärkas i Sverige.