Innehåll

Balans nr 4 2011

Noteringar: Revisorsföreningar går samman

Foreningen af statsautoriserede revisorer, FSR, och Dansk revisorforening går samman. Principbeslutet offentliggjordes i början av mars. Det formella beslutet kommer att fattas av respektive förenings årsmöte senare i år, men Kurt Gimsing, ordförande i FSR, och Per Krogh, ordförande i Dansk revisorforening, planerar redan för en gemensam framtid.

– Vår vision är att skapa Danmarks starkaste branschförening inom revision, redovisning, skatt, finansiering och företagsekonomi. Vi vill vara den professionellt ledande och tongivande näringslivsorganisationen på vårt område, säger Kurt Gimsing i ett pressmeddelande.

Den nya organisationen kommer att ha runt 800 medlemsföretag och runt 6.000 enskilda medlemmar.

– Det betyder att vi blir en stark förhandlingspart, inte bara på hemmaplan utan även i EU-sammanhang, säger Kurt Gimsing.

De två organisationerna har även enats om att driva frågan om en gemensam utbildning för revisorer, eller om man så vill: en revisorskategori.

– Den breda allmänheten har haft svårt att skilja på en registrerad och en stats-auktoriserad revisor. Det ändrar vi nu på, säger Per Krogh.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...