Foreningen af statsautoriserede revisorer, FSR, och Dansk revisorforening går samman. Principbeslutet offentliggjordes i början av mars. Det formella beslutet kommer att fattas av respektive förenings årsmöte senare i år, men Kurt Gimsing, ordförande i FSR, och Per Krogh, ordförande i Dansk revisorforening, planerar redan för en gemensam framtid.

– Vår vision är att skapa Danmarks starkaste branschförening inom revision, redovisning, skatt, finansiering och företagsekonomi. Vi vill vara den professionellt ledande och tongivande näringslivsorganisationen på vårt område, säger Kurt Gimsing i ett pressmeddelande.

Den nya organisationen kommer att ha runt 800 medlemsföretag och runt 6.000 enskilda medlemmar.

– Det betyder att vi blir en stark förhandlingspart, inte bara på hemmaplan utan även i EU-sammanhang, säger Kurt Gimsing.

De två organisationerna har även enats om att driva frågan om en gemensam utbildning för revisorer, eller om man så vill: en revisorskategori.

– Den breda allmänheten har haft svårt att skilja på en registrerad och en stats-auktoriserad revisor. Det ändrar vi nu på, säger Per Krogh.

Rakel Lennartsson