Andelen kvinnor i svenska företagsledningar har ökat jämfört med 2009. Det visar en internationell undersökning gjord av Grant Thornton. I genomsnitt utgör kvinnorna 27 procent av de svenska företagsledningarna, en uppgång med fem procentenheter sedan 2009.

I ett internationellt perspektiv är det i Thailand som kvinnorna utgör den högsta andelen av företagsledningarna, 45 procent.

Charlotta Danielsson