Revisorns nya verklighet framstår som mycket spännande. Även om EU-kommissionens grönbok främst berör revisorer som arbetar med större företag så finns det även där incitament för alla oss som arbetar med mindre och medelstora företag. Det andas en ökad avreglering och lättnader för denna kategori. Då kommissionären driver på sina frågor när det gäller de större företagen så finns det inslag av exempelvis lättnader i rådgivning till mindre företag. Parallellt med detta pågår Svensson 3-utredningen och vi väntar spänt på de slutliga formuleringarna som förhoppningsvis kommer gälla någon gång efter 2011.

En verklighet som alla revisorer i Sverige berörs av redan från 1 januari 2011 är ISA. Sektionen arbetar med att lyfta utbildnings- och litteraturfrågor för att stötta medlemmarna på bästa sätt. Det kan inte sägas nog ofta men det kommer krävas en gedigen utbildning hos varje revisor för att sätta sig in i vår nya standard och hålla en fortsatt hög professionell nivå. Inom Far har som de flesta vet Lena Sjöblom börjat som ansvarig för redovisningskonsulterna. Hon har fullt fokus på utvecklingen av den framtida konsultrollen samtidigt som hon handhar den växande medemsrådgivningen. Det auktorisationsförfarande som gällt inom Far för att erhålla titeln auktoriserad redovisningskonsult avslutas i juni 2011. Fars utbildningsråd arbetar med det framtida auktorisationsförfarandet som ska gälla från hösten 2011.

Bo Åsell