Innehåll

Balans nr 5 2011

Ledare: Gyllene tider för civilekonomer

Efterfrågan på civilekonomer är rekordhög. Enligt Civilekonomernas årliga undersökning ”Civilekonomer tre år efter examen” har 83 procent fått en tillsvidareanställning tre år efter examen, och hela 20 procent har uppnått chefspositioner.

Den ökade efterfrågan på ekonomer märks inom revisions- och rådgivningsbranschen. En rundringning som Balans har gjort visar att de stora revisionsbyråerna redan har börjat annonsera efter nya medarbetare inför 2012.

Men även om marknaden är het så är det alltid bra att som student skaffa sig kontakter i den bransch eller sektor man vill arbeta inom. För den som drömmer om en framtid inom revisions- och rådgivningsbranschen finns möjligheten att göra sitt examensarbete i samarbete med en revisionsbyrå. Balans har träffat Tobias Sonesson som har gjort sitt examensarbete genom praktik på PwC. Nu har han en projektanställning på byrån fram till sommaren. Läs artikeln här.

Styrelsearbete är viktigt, inte minst inom mindre företag. Trots det verkar rekryteringen av styrelseledamöter ske tämligen godtyckligt. Många väljer någon de känner och har förtroende för, exempelvis grannen eller en släkting.

Styrelseakademiens vd Suzanne Sandler vill lyfta kvaliteten i styrelsernas arbete, bland annat genom att tydliggöra vikten av styrelsens sammansättning. Hon menar att rekryteringen av styrelseledamöter bör ske enligt en lika noggrann process som när en ekonomichef ska tillsättas. Läs intervjun här.

Begreppet etik har en positiv klang. Men när det gäller etiska investeringar är det mer komplicerat. För vad är egentligen etiskt? En del anser exempelvis att kliniker som utför aborter är ett lämpligt investeringsobjekt, medan andra menar att det är fullkomligt oacceptabelt. Och hur ska man klassa investeringar i energisektorn, exempelvis kärnkraft? Sebastian Siegl har lagt fram en doktorsavhandling om etiska fonder vid Handelshögskolan i Göteborg. Han menar att lösningen inte är att definiera begreppet etik, utan att skapa en standard för informationen kring etiska investeringar. Läs intervjun här.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...