Balans nr 5 2011

Noteringar: Nytt från revisorn blir Koncist

Förändrad layout ökar tillgängligheten

I 17 år har företag och företagare genom tidningen Nytt från revisorn fått nyheter om skatter, redovisning och personalfrågor. Det har hunnit bli 166 utgåvor. Men i slutet av maj byter Nytt från revisorn namn till Koncist.

Lars Waldengren är tidningens chefredaktör och han ser fram mot förändringen.

– Kontakter med läsarna har visat att det är så läsarna uppfattar tidningen. Kortfattad, innehållsrik och kärnfull. Då tycker vi att namnet Koncist speglar tidningens innehåll på ett bra sätt, säger han.

I samband med namnbytet får tidningen även en ny form.

– Innehållet blir detsamma, men det kommer att presenteras på ett nytt sätt. Med den nya layouten blir tidningen mer lättläst och tillgänglig. Och det kommer förstås fortfarande att framgå att Koncists avsändare är företagets revisor eller redovisningskonsult, säger Jesper Karlsson, som från och med september tar över som chefredaktör för Koncist. Dä går Lars Waldengren i pension på deltid.

Tidningen kommer att bevaka samma frågor som tidigare, men redovisningsbevakningen kommer att förstärkas.

– Tidningen har under flera år anpassat sig till en bredare efterfrågan, så det känns som en naturlig följd att ta det här steget, säger Lars Waldengren.

Nytt från revisorn hade under 2010 en upplaga på drygt 86.000 exemplar.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...