Förändrad layout ökar tillgängligheten

I 17 år har företag och företagare genom tidningen Nytt från revisorn fått nyheter om skatter, redovisning och personalfrågor. Det har hunnit bli 166 utgåvor. Men i slutet av maj byter Nytt från revisorn namn till Koncist.

Lars Waldengren är tidningens chefredaktör och han ser fram mot förändringen.

– Kontakter med läsarna har visat att det är så läsarna uppfattar tidningen. Kortfattad, innehållsrik och kärnfull. Då tycker vi att namnet Koncist speglar tidningens innehåll på ett bra sätt, säger han.

I samband med namnbytet får tidningen även en ny form.

– Innehållet blir detsamma, men det kommer att presenteras på ett nytt sätt. Med den nya layouten blir tidningen mer lättläst och tillgänglig. Och det kommer förstås fortfarande att framgå att Koncists avsändare är företagets revisor eller redovisningskonsult, säger Jesper Karlsson, som från och med september tar över som chefredaktör för Koncist. Dä går Lars Waldengren i pension på deltid.

Tidningen kommer att bevaka samma frågor som tidigare, men redovisningsbevakningen kommer att förstärkas.

– Tidningen har under flera år anpassat sig till en bredare efterfrågan, så det känns som en naturlig följd att ta det här steget, säger Lars Waldengren.

Nytt från revisorn hade under 2010 en upplaga på drygt 86.000 exemplar.

Charlotta Danielsson