Innehåll

Balans nr 5 2011

Noteringar: Anders Borg tar strid för momsfritt

I mars beslutade EU-kommissionen att avslå svenska regeringens ansökan om en momsredo-visningsgräns vid en miljon kronor för ideella föreningar. Regeringen, företrädd av finansminister Anders Borg, reagerade med bestörtning.

– Beslutet är förvånande och jag är besviken, säger Anders Borg i ett pressmeddelande, i vilket han också lovar att fortsätta att kämpa för att den ideella sektorn inte ska drabbas om momsreglerna måste ändras.

2008 inledde EU-kommissionen ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige eftersom man anser att den svenska momslagen ger för generösa undantag åt ideell sektor.

Samtidigt pågår en översyn av momsregleringen i EU. 31 maj är sista datum för att lämna svar på EU-kommissionens grönbok om moms.

Rakel Lennartsson