Innehåll

Balans nr 5 2011

Profil i Balans: Suzanne Sandler lyfter styrelsearbetet

Morsan, brorsan eller grannen. Många mindre bolag är inte särskilt petiga när de väljer styrelseledamöter. Men enligt Styrelseakademiens vd Suzanne Sandler bör rekryteringen av styrelseledamöter ske enligt en lika noggrann process som tillsättningen av en ekonomichef. Styrelseledamoten ska fungera som en ambassadör för företaget.

Ett par våningar upp i en pampig fastighet mitt emot Jakobs kyrka i centrala Stockholm har Suzanne Sandler sin arbetsplats. I det lilla mötesrummet ligger hunden Royal under bordet och följer nyfiket fotografens rörelser.

– Det är lyxigt att då och då ha möjlighet att ta med hunden till arbetet, men det är inget hunddagis här, säger Suzanne Sandler med ett leende.

Sedan fyra år är hon vd för Styrelseakademien, en ideell förening med uppdrag att verka för ett bättre sty-relsearbete i svenska företag. Att hon brinner för frågan går inte att ta miste på, engagemanget är stort.

– Som vi ser det behövs kvalitet i styrelsearbetet för att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling.

Intresset för styrelsearbete väcktes redan när hon gick ledarskapsutbildningen ”Master of Leadership” hos Mgruppen. Då kom hon i kontakt med Styrelseakademien och fascinerades över hur många företag som inte förstod vikten av att ha rätt styrelse.

Som ordförande för Företagarna på Lidingö tyckte hon att hela styrelsen borde gå en kurs hos Styrelseakademien, för att förbättra och utveckla styrelsearbetet, men när hon inte fick gehör för det, så gick hon själv en kurs.

– Det stärkte mig verkligen i min roll som ordförande och vi skapade instruktioner för valberedningen i den lilla föreningen. Instruktionerna hämtade vi från koden för bolagsstyrning, och anpassade dem för förenings-verksamhet, berättar Suzanne Sandler.

Hon har sett många styrelser lyfta genom bättre kunskap och hon poängterar att kompetensen behövs, i alla typer av styrelser. Oavsett om det är styrelsen för ett börsbolag, en bostadsrättsförening eller golfklubben.

– Jag har haft styrelseuppdrag för en golfklubb och där hanterade man både stora summor pengar, i samband med investeringar i golfbanor och fastigheter, samt hade personalansvar. Då behöver man veta hur man gör och vilket ansvar man har, konstaterar hon.

Styrelseakademien firar under 2011 20-årsjubileum. Den grundades 1991 och består i dag av 14 föreningar med cirka 3.600 medlemmar. Tillsammans bildar föreningarna ett rikstäckande nätverk av styrelseledamöter, företagsledare, entreprenörer, ägare och andra centralt placerade personer i svenskt näringsliv.

Suzanne Sandler vet vad det innebär att driva företag, bland annat driver hon en camping tillsammans med sin man. Även små företag kan ha nytta av externa bollplank, exempelvis en företagarmentor eller en adjungerad ordförande. Man kan också ha en ”advisory board” innan företaget är moget att ha en professionell styrelse.

– För att klara utmaningarna och utvecklas i takt med en föränderlig omvärld behöver svenska företag kom-petens på alla nivåer, och bolagsstyrelser har en alldeles speciell roll för företagens framgång. Det är där det fattas beslut om affärsmål och strategier, som i sin tur påverkar både värdeförbättring och resultatutveckling, säger hon.

Mot bakgrund av det kan hon bli extra förvånad över hur en del bolag inte bryr sig om vilka de väljer att ha i sin styrelse. För henne är det självklart att vara lika noggrann vid val av styrelseledamot som när en ny ekonomichef rekryteras.

Att rekrytera en styrelseledamot ska vara ett strategiskt beslut anser hon. Varje ledamot bör tillföra något speciellt, och en styrelses sammansättning bör spegla företagets målbild på några års sikt.

– När man ska rekrytera en ny styrelseledamot är det viktigt att tänka igenom vad det är man vill ha för kompetens. Man ska göra sin hemläxa ordentligt, det räcker inte att bara hitta en person som är bra. Han eller hon måste också tillföra styrelsen något.

Men en styrelse blir aldrig bra utan en duktig ordförande. Och för att vara en bra ordförande eller en bra styrelseledamot krävs både tid och engagemang.

– är man inte beredd att lägga ner tid ska man inte tacka ja till styrelseuppdrag. Det tar tid, inte bara själva styrelsesammanträdet, utan även förberedelserna inför mötena. Det krävs också att man är engagerad och i olika situationer är språkrör för företaget. En styrelseledamot är en ambassadör för företaget, säger hon.

Styrelseakademien har ett stort utbud av utbildningar, kurser och seminarier inom ägar- och styrelseområdet. Föreningen ordnar också en certifieringsutbildning som heter ”Rätt fokus i styrelsearbetet”. Det är en grundutbildning i styrelsearbete för alla som är intresserade av styrelsearbete eller på något sätt kommer i kontakt med styrelser och styrelsearbete.

– En styrelse samarbetar bland annat med revisorer, och det är ett samarbete som är oerhört viktigt och som för många företag kan förbättras. Jag tycker att man i styrelsen bör se revisorn, bankkontakten och exempelvis juristen mer som en strategisk partner som kan bidra med expertkompetens i företagets utveckling. Att styrelsen är professionell borde dessutom ligga i allas intresse, för om styrelsen är professionell och vet vad den håller på med blir företaget en bättre kund som är säkrare och roligare att jobba med, säger Suzanne Sandler.

Ett hinder på vägen mot en professionell styrelse kan uppstå om det inte går att få tag i kompetenta kandidater. Men det bör egentligen inte vara något problem, menar Suzanne Sandler. På flera håll i landet finns särskilda kandidatbanker, och även Styrelseakademien har en kandidatbank. Under förra året växte den med 20 procent.

Kandidatbanken lanserades 2008 och är rikstäckande. Syftet är att det ska vara enklare för företag att hitta rätt person till sin styrelse.

– I vår kandidatbank finns i dag över 1.000 personer med lång yrkeserfarenhet och bred kompetens. Antalet kvinnor som har kvalificerad styrelseutbildning ökar kontinuerligt, men utgör ännu inte hälften av personerna i kandidatbanken, vilket skulle återspegla kompetensen i samhället i stort, säger Suzanne Sandler.

Charlotta Danielsson

Suzanne Sandler

Ålder: 42 år.

Bor: Lovö, Stockholm.

Familj: Sambo, två tonårsdöttrar och en hund.

På fritiden: Cyklar, går ut med hunden, rider, spelar golf och badminton samt städar.

Inspireras av: Långa promenader, musik och kultur.

Drömmer om: Att hinna med att vårda mig själv, hem och familj med större omsorg och kvalitet.

Favoritord: Styrfart. Jag snappade upp det av Per Naroskin på ett av hans föredrag. Det är viktigt att ha styrfart i allt man gör.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...