Innehåll

Balans nr 5 2011

Exjobbpool mötesplats för företag och studenter

Examensarbeten är något som båda parter tjänar på. Genom Nationella exjobbpoolen kan studenter och företag dra nytta av varandra.

De fyra stora revisionsbyråerna tar emot studenter för uppsatsskrivning eller examenspraktik. Ibland går vägen dit genom kontakter som uppstår i samband med att byråerna är ute och marknadsför sig på universitet och högskolor, men det går också att hitta information om hur man ska gå tillväga på byråernas hemsidor. Exempelvis har KPMG och Deloitte valt att lägga upp en lista med förslag på olika uppsatsämnen inom de olika affärsområdena.

Men det är inte bara de stora byråerna som kan dra nytta av studenternas kompetens. Genom Nationella exjobbpoolen, som är en mötesplats för företag och studenter, kan företagen hitta kompetens och få hjälp av studenter som söker ett examens- eller uppsatsarbete.

På hemsidan går det att annonsera som företagare, oavsett om man är ett litet eller stort företag, och om studenten hittar ett intressant uppslag tar hon eller han det vidare till sin handledare. Tillsammans planeras sedan projektet av studenten, handledaren och uppdragsgivaren. Det viktiga är att förslaget utvecklas så att uppsatsen/arbetet får rätt akademisk nivå.

Nationella exjobbpoolen har funnits sedan 2002 och har blivit en naturlig inkörsport för företag som vill erbjuda uppsatsämnen och examensarbeten och för studenter som vill hitta detta.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...