Examensarbeten är något som båda parter tjänar på. Genom Nationella exjobbpoolen kan studenter och företag dra nytta av varandra.

De fyra stora revisionsbyråerna tar emot studenter för uppsatsskrivning eller examenspraktik. Ibland går vägen dit genom kontakter som uppstår i samband med att byråerna är ute och marknadsför sig på universitet och högskolor, men det går också att hitta information om hur man ska gå tillväga på byråernas hemsidor. Exempelvis har KPMG och Deloitte valt att lägga upp en lista med förslag på olika uppsatsämnen inom de olika affärsområdena.

Men det är inte bara de stora byråerna som kan dra nytta av studenternas kompetens. Genom Nationella exjobbpoolen, som är en mötesplats för företag och studenter, kan företagen hitta kompetens och få hjälp av studenter som söker ett examens- eller uppsatsarbete.

På hemsidan går det att annonsera som företagare, oavsett om man är ett litet eller stort företag, och om studenten hittar ett intressant uppslag tar hon eller han det vidare till sin handledare. Tillsammans planeras sedan projektet av studenten, handledaren och uppdragsgivaren. Det viktiga är att förslaget utvecklas så att uppsatsen/arbetet får rätt akademisk nivå.

Nationella exjobbpoolen har funnits sedan 2002 och har blivit en naturlig inkörsport för företag som vill erbjuda uppsatsämnen och examensarbeten och för studenter som vill hitta detta.

Charlotta Danielsson