Innehåll

Balans nr 5 2011

Rådgivningssektionen

I förra numret av Balans informerade vi om Rådgivningssektionens rekonstruktionsgrupp som har funderat över möjligheterna för revisionsbyråer att i framtiden kunna verka som konkursförvaltare och rekonstruktörer.

Far har nu lämnat sitt remissvar kring Insolvensutredningen och kontakter kommer att tas med justitiedepartementet. En artikel skriven av Fars chefsjurist, Urban Engerstedt, och Fars generalsekreterare, Dan Brännström, med rubriken ”Låt revisionsföretagen fä bli konkursförvaltare” publicerades nyligen i Dagens Industri.

Under våren kommer styrgruppens ordförande och vice ordförande (Ragnar Gustavii och Victor Kotnik) att träffa Fars arbetsgrupp för värderingsfrågor och Fars arbetsgrupp för intern styrning och kontroll för genomgång av pågående och kommande projekt.

I övrigt fortsätter medlemsvärvningen till sektionen löpande.

Ragnar Gustavii