Innehåll

Balans nr 5 2011

Arbetsgruppen För Offentlig Sektor

21 oktober anordnas återigen den uppskattade konferensen för revisorer inom offentlig sektor. Målsättningen är att konferensen ska vara en mötesplats där revisorer kan mötas för samtal och utbyte av kunskap och erfarenheter.

Temat för årets konferens är förväntningar och kommunikation. Vid konferensen kommer frågeställningar som handlar om hur väl revisorer svarar upp mot olika intressenters förväntningar och vad som kan och bör göras för att möta dessa att belysas och debatteras. Det är ett högaktuellt ämne, inte minst mot bakgrund av den diskussion som EU-kommissionen initierat genom sin Grönbok om revisionspolitik, i vilken det ställs ett antal relevanta frågor om innehållet i revisionsuppdraget och hur revisorer kommunicerar sina iakttagelser och slutsatser.

Konferensen inleds med att företrädare för riksdag, regering, kommuner och landsting ger sin syn på hur revisionen fungerar i dag och hur den bör utvecklas. I en efterföljande paneldebatt ger ledningarna för de olika revisionsorganisationerna sin syn på hur revisorn kan leva upp till omvärldens förväntningar.

Under eftermiddagens pass ligger tonvikten på kommunikation. Då finns det möjlighet att delta i seminarier om bland annat korruptionsbekämpning och medverka i rundabords-samtal med olika frågeställningar.

Ett komplett program för 2011 års Mötesplats Offentlig Revision finns tillgängligt via medarrangörernas webbplatser under april.

Det har sedan länge funnits ett intresse för att skapa en gemensam mötesplats för de revisorer som arbetar inom den offentliga sektorn. För oavsett om man arbetar som extern- eller internrevisor, är förtroendevald eller yrkesrevisor, möter man liknande utmaningar i sitt arbete. Frågeställningarna är också likartade för både dem som arbetar med revision på statlig eller kommun- och landstingsnivå. Därför hoppas arrangörerna Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket, SKL, SKYREV och Far att Mötesplats Offentlig Revision även i år ska locka lika många som de fyra hundra som 2009 utnyttjade tillfället att möta kollegor och att diskutera aktuella frågeställningar och trender.

Årets konferens äger rum på Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget i Stockholm.

Magnus Fagerstedt är ordförande i Fars arbetsgrupp för offentlig sektor

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...