Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Ledare: Frågor, nej tack!

Intresset för EU-kommissionens grönbok om bolagsstyrning är stort. Kritiken har varit massiv och många inom det svenska näringslivet känner inte igen sig i kommissionens problembeskrivning. Balans har följt turerna kring grönboken och när Far tillsammans med SNS arrangerade en konferens med rubriken ”Svensk bolagsstyrning ifrågasatt” var vi naturligtvis där. En av de inbjudna talarna var Matthias Schmidt-Gerdts, handläggare på EU-kommissionens generaldirektorat för den inre marknaden och tjänster. Och vem kunde vara mer lämplig att intervjua om grönbokens innehåll än denne tjänsteman? Men nej, nej, så får man inte göra. Den intervju som Balans gjorde med Matthias Schmidt-Gerdts stoppades i efterhand med hänvisning till EU-kommissionens policy att tjänstemän inte ska uttala sig i media. Denna policy har kommit att tillämpas mer strikt på senare tid. Undantagna är dock de högsta chefstjänstemännen samt pressavdelningarna.

Ur ett svenskt perspektiv känns detta lite underligt. Vi journalister är vana vid att kunna intervjua vilken tjänsteman som helst inom myndighetsvärlden och att han eller hon ofta själv godkänner sina citat, det vill säga utan inblandning av någon pressavdelning.

Balans fick dock citera Matthias Schmidt-Gerdts från hans anförande under själva konferensen. Läs artikeln här.

Och så var det det här med att sälja ... Varför är det så svårt? Balans har träffat Carola Forssell som föreläser på temat ”Varför konsulter hellre käkar taggtråd än kontaktar kunder”.

Läs intervjun här.

I dagarna får Företagarna en ny vd – Elisabeth Thand Ringqvist. Hon har bred erfarenhet av opinionsbildning, bland annat har hon varit konsult på McKinsey, varit politiskt engagerad i Centerpartiet och drivit eget företag. Läs intervjun med Elisabeth Thand Ringqvist här.

Trevlig sommar!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...