Intresset för EU-kommissionens grönbok om bolagsstyrning är stort. Kritiken har varit massiv och många inom det svenska näringslivet känner inte igen sig i kommissionens problembeskrivning. Balans har följt turerna kring grönboken och när Far tillsammans med SNS arrangerade en konferens med rubriken ”Svensk bolagsstyrning ifrågasatt” var vi naturligtvis där. En av de inbjudna talarna var Matthias Schmidt-Gerdts, handläggare på EU-kommissionens generaldirektorat för den inre marknaden och tjänster. Och vem kunde vara mer lämplig att intervjua om grönbokens innehåll än denne tjänsteman? Men nej, nej, så får man inte göra. Den intervju som Balans gjorde med Matthias Schmidt-Gerdts stoppades i efterhand med hänvisning till EU-kommissionens policy att tjänstemän inte ska uttala sig i media. Denna policy har kommit att tillämpas mer strikt på senare tid. Undantagna är dock de högsta chefstjänstemännen samt pressavdelningarna.

Ur ett svenskt perspektiv känns detta lite underligt. Vi journalister är vana vid att kunna intervjua vilken tjänsteman som helst inom myndighetsvärlden och att han eller hon ofta själv godkänner sina citat, det vill säga utan inblandning av någon pressavdelning.

Balans fick dock citera Matthias Schmidt-Gerdts från hans anförande under själva konferensen. Läs artikeln här.

Och så var det det här med att sälja ... Varför är det så svårt? Balans har träffat Carola Forssell som föreläser på temat ”Varför konsulter hellre käkar taggtråd än kontaktar kunder”.

Läs intervjun här.

I dagarna får Företagarna en ny vd – Elisabeth Thand Ringqvist. Hon har bred erfarenhet av opinionsbildning, bland annat har hon varit konsult på McKinsey, varit politiskt engagerad i Centerpartiet och drivit eget företag. Läs intervjun med Elisabeth Thand Ringqvist här.

Trevlig sommar!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se