Tre av fyra nybildade bolag väljer att inte ha revisor. Det visar statistik från Bolagsverket.

Nyföretagandet i landet slog rekord förra året, då antalet nyregistrerade företag ökade med 19,1 procent i hela landet, jämfört med 2009. Sedan slutet av 2010 har Bolagsverket fått in fler ärenden än vanligt med nystartade företag och enligt Bolagsverket är ökningen sannolikt en effekt av förändringar som genomfördes förra året. I april 2010 beslutades om halverat krav på aktiekapital och 1 november blev det möjligt att starta aktiebolag utan att utse revisor i bolaget.

– När det gäller nybildade aktiebolag väljer cirka 75 procent av bolagen att inte ha revisor. Det ligger på den nivån även om vi inte räknar med lagerbolagen, säger Ulf Karnell, informationschef på Bolagsverket.

På Bolagsverket är man inte förvånad över siffrorna, men Ulf Karnell konstaterar att man får se vad som händer på längre sikt.

– Det är för tidigt att säga något om hur befintliga bolag kommer att göra. Vi får se om de kommer att välja bort revisorn men det går inte att dra några slutsatser om det ännu, säger han.

Ulf Karnell förklarar att Bolagsverket ännu inte har någon statistik över om det finns några regionala skillnader. Uppgifterna finns, men myndigheten har ännu ingen statistiker på plats som kan sammanställa statistiken.

Några som har gått igenom siffrorna är dock företaget Frivision, som erbjuder redovisningstjänster för mindre aktiebolag utan revisor.

– Att det nu kommit in så många ansökningar till Bolagsverket om nya företag som väljer bort revisorn kan ju bero på att många väntat in reformen, säger Tobias Ryberg, grundare av företaget.

Enligt Frivision förekommer regionala skillnader mellan olika delar av Sverige. Svealand hade den högsta andelen av nyregistrerade aktiebolag utan revisor, 78 procent. Andelarna i Götaland och Norrland var 69 procent respektive 68 procent.

– På länsnivå hade Stockholms län högst andel och Blekinge län lägst andel, säger Tobias Ryberg.

Fars generalsekreterare Dan Brännström låter sig inte oroas av Bolagsverkets siffror.

– Det stora antalet nybildade bolag är en effekt av goda tider och att man byter företagsform. Att många företagare som bedrivit verksamhet i exempelvis enskild firma fortsätter utan revisor är inte konstigt, säger Dan Brännström.

Charlotta Danielsson