Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Noteringar: På väg mot en ny revisionsberättelse

Nu har IAASB, International Auditing and Assurance Standards Board, inlett arbetet med att ta fram en ny revisionsberättelse. 16 maj publicerades ett ”consultation paper” i syfte att ta reda på om det finns en global samsyn när det gäller hur revisorns rapportering kan utvecklas för att bättre svara mot intressenternas förväntningar.

I ett pressmeddelande konstaterar IAASB att det är dags för en genomgripande översyn av revisionsberättelsen så att den kan möta informationskraven i den globala ekonomin. IAASB har även sammanställt ett första utkast till ny revisionsberättelse. Svar ska lämnas till IAASB senast 16 september.

Rakel lennartsson