Henrik Steinbrecher sitter i ledningen för PwC, som i samarbete med Sida står bakom programmet Innovations Against Poverty, IAP.

1 Vad erbjuder programmet företagarna?

– IAP-programmet erbjuder finansiellt stöd och rådgivning för företag, stora som små, som håller på att utveckla en kommers-iell affärside och vars produkt eller affärsmodell gynnar människor som lever i fattigdom. Genom programmet får företagen tillgång till expertis för näringslivsutveckling på dessa marknader, som ofta är en utmaning eftersom affärsklimatet ser så annorlunda ut på utvecklingsmarknader.

2 Hur kan näringslivet bidra till att minska fattigdomen?

– Näringslivet kan vara med och skapa ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer och därigenom bidra till positiva utvecklingseffekter, såsom arbetstillfällen och tillgång till nödvändiga varor och tjänster. Man ska dock nämna att det då handlar om att bedriva verksamhet på ett sådant sätt att det gynnar fattiga människor och länderna de lever i. Det är därför viktigt att man har ett hållbart affärstänk, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Men en grundförutsättning är att företagen bedriver verksamhet på kommersiella grunder som kan utvecklas och växa över tid.

3 Varför ska svenska företag göra affärer i fattiga länder?

– Alla företag kan göra affärer i utvecklingsländer. Det finns en enorm potential på dessa ofta outnyttjade marknader. Afrika söder om Sahara ses ofta som framtidens marknad med stora outnyttjade resurser av arbetskraft, naturresurser och konsumenter. Man brukar tala om världens fattigaste som ”base of the pyramid”, en befolkningsgrupp på cirka 1,4 miljarder människor som lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag. Dessa bör ses som resurser i form av konsumenter, arbetstagare och producenter i stället för offer, som de ofta gör.

4 Finns det ett intresse bland svenska entreprenörer?

– Ja. IAP-programmet lanserades i april och vi har redan märkt ett mycket stort intresse, både hos mindre och större företag. Vi har sett en enorm idérikedom och innovationskraft och många spännande kommersiella idéer som är riktade mot utvecklingsmarknader och kan bidra till att lyfta människor ur fattigdom.

5 Vad vinner PwC på att samarbeta med Sida?

– Det finns en enorm kunskap om dessa marknader hos Sida och vi tycker det är enormt spännande att driva ett projekt som IAP tillsammans med dem. Det ger oss viktig kunskap som vi kan föra vidare till våra kunder, men vår ambition är också att hjälpa Sida att skapa bra samarbeten med näringslivet.

Charlotta Danielsson