Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Europafrågor: EU påverkar världen – och tvärtom

Efter att ha besökt flera myndigheter och företag i USA är det uppenbart att betydelsen av EU har ökat där. Det blir tydligt hur EU ses som en motpart till USA. Kanske inte helt jämbördig, men ändå en part att räkna med. Världen blir allt mer integrerad. Innan 27 länder i Europa fanns samlade under en hatt i en europeisk union fanns det mängder av ”hattar”, där var och en hade en egen vilja och egna mål. För andra länder, exempelvis USA, sågs detta ”plotter av länder” som ointressant.

Styrkan av att ha gått samman är tydligare än någonsin. EU har i dag en stark röst i världen. Som exempel kan nämnas EU:s grönbok om revision. Samtliga myndigheter och revisionsbyråer som vi mötte under USA-resan hade noga läst igenom EU-kommissionens förslag och skickat in sina synpunkter. De var väl medvetna om att de föreslagna regeländringarna kan komma att påverka den amerikanska marknaden i framtiden. En svensk delegation som vår hade förmodligen inte heller haft samma möjlighet att träffa dessa högt uppsatta amerikaner om vi inte ingått i en större gemenskap som EU.

Många institutioner arbetar på global nivå för att säkerställa att ”världen går åt rätt håll” och att de regler som införs är till fördel för så många som möjligt. Exempelvis International Organization of Security Commissions (IOSCO) har som mål att på ett internationellt plan samarbeta för att utveckla regelstandarder, tillsyn och implementering för att skydda och stärka marknaden. Enligt Bino Catasús, professor vid Stockholms universitet, ger deras rapporter en bättre förståelse för vad som egentligen ligger bakom grönboken om revision. Det handlar ytterst om att skydda pensionsspararna.

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) är en annan global aktör som påverkar utvecklingen. Den anser att det viktigaste arbetet för världens regeringar är att stärka förtroendet på marknaden och i de företag som gör att den fungerar. Det kräver förbättrad reglering och en effektivare styrning på alla politiska nivåer och i affärslivet.

Känns detta igen? Ja, det är förstås det som EU-kommissionen med flera talar om. Allt hänger ihop, men känslan efter vårt USA-besök är ändå att USA fortfarande är avvaktande till Europas framfart och gärna sitter i förarsätet ett tag till.

Ewa Fallenius är press- och EU-ansvarig på Far.

Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

ewa.fallenius@far.se

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...