Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Europafrågor: EU påverkar världen – och tvärtom

Efter att ha besökt flera myndigheter och företag i USA är det uppenbart att betydelsen av EU har ökat där. Det blir tydligt hur EU ses som en motpart till USA. Kanske inte helt jämbördig, men ändå en part att räkna med. Världen blir allt mer integrerad. Innan 27 länder i Europa fanns samlade under en hatt i en europeisk union fanns det mängder av ”hattar”, där var och en hade en egen vilja och egna mål. För andra länder, exempelvis USA, sågs detta ”plotter av länder” som ointressant.

Styrkan av att ha gått samman är tydligare än någonsin. EU har i dag en stark röst i världen. Som exempel kan nämnas EU:s grönbok om revision. Samtliga myndigheter och revisionsbyråer som vi mötte under USA-resan hade noga läst igenom EU-kommissionens förslag och skickat in sina synpunkter. De var väl medvetna om att de föreslagna regeländringarna kan komma att påverka den amerikanska marknaden i framtiden. En svensk delegation som vår hade förmodligen inte heller haft samma möjlighet att träffa dessa högt uppsatta amerikaner om vi inte ingått i en större gemenskap som EU.

Många institutioner arbetar på global nivå för att säkerställa att ”världen går åt rätt håll” och att de regler som införs är till fördel för så många som möjligt. Exempelvis International Organization of Security Commissions (IOSCO) har som mål att på ett internationellt plan samarbeta för att utveckla regelstandarder, tillsyn och implementering för att skydda och stärka marknaden. Enligt Bino Catasús, professor vid Stockholms universitet, ger deras rapporter en bättre förståelse för vad som egentligen ligger bakom grönboken om revision. Det handlar ytterst om att skydda pensionsspararna.

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) är en annan global aktör som påverkar utvecklingen. Den anser att det viktigaste arbetet för världens regeringar är att stärka förtroendet på marknaden och i de företag som gör att den fungerar. Det kräver förbättrad reglering och en effektivare styrning på alla politiska nivåer och i affärslivet.

Känns detta igen? Ja, det är förstås det som EU-kommissionen med flera talar om. Allt hänger ihop, men känslan efter vårt USA-besök är ändå att USA fortfarande är avvaktande till Europas framfart och gärna sitter i förarsätet ett tag till.

Ewa Fallenius är press- och EU-ansvarig på Far.

Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

ewa.fallenius@far.se