Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Skiljedomsinstitut näringslivets egen domstol ökar

Näringslivets egen domstol. Så kallas Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut ibland. Och antalet tvister ökar.

Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut (SCC) har funnits sedan 1917 och är en självständig enhet inom Stockholms handelskammare. Under de senaste årtiondena har SCC utvecklats till en av världens ledande tvistlösningsorgan.

Att det blir allt mer populärt inom näringslivet att använda sig av ett skiljedomsinstitut i stället för de allmänna domstolarna märks inte minst på statistiken över antalet mål hos SCC.

2005 hade SCC 100 nya mål och 2009 inkom 215 nya mål. Även 2010 var ett starkt år med 197 nya mål, varav 46 procent var internationella.

Antalet internationella mål har under de senaste åren legat stabilt runt 90 och Ryssland, Tyskland, Norge och USA är bland de länder som oftast representeras i SCC-förfaranden.

SCC tillhandahåller tre alternativa skiljeförfaranden. Skiljenämnd med tre ledamöter som ska arvoderas, skiljenämnd med en ensam skiljeman och förenklat skiljeförfarande med en ensam skiljeman.

De vanligaste områdena att tvista om är avtal om tjänst, företagsöverlåtelser, leveransavtal och anställningsavtal.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...