Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Inblick: 3:12 – är måttet rågat?

De är inte så få men de bedriver företag som inom beskattningen benämns fåmansföretag. Följden blir ofta beskattningsproblem –som inte är så få.

Det handlar om svenska entreprenörer och andra företagare som driver sina företag i lite mindre skala än Ericsson, Volvo och andra storföretag. De har ofta få anställda. Ibland är det bara ägaren själv, men många gånger fler. Hur som helst har de stor betydelse för den svenska ekonomin och jobben i Sverige.

Hur återspeglas då denna betydelse i den skattemässiga behandlingen av dessa personer som äger och driver fåmansföretag? Någon kan tycka att de borde vara mycket nöjda eftersom de har fått ett helt eget regelverk i inkomstskattelagen. Ett regelverk vars enda funktion är att avgöra hur ägaren till företaget ska beskattas för sina intäkter från företaget.

I dagarna kom en promemoria från finansdepartementet med några ytterligare förslag till ändringar av dessa så kallade fåmansföretagsregler (3:12-reglerna) vilket blev upprinnelsen till dessa rader.

Mycket kort har en fåmansföretagare möjlighet att bara behöva betala 20 procent skatt på utdelningar från det egna bolaget. Inte nog med det. Samma förhållande gäller beträffande en vinst vid försäljning av företaget. Omgående ska sägas att det krävs ett uppfyllande av en hel del förutsättningar för att kunna nå dessa beskattningseffekter. Sällan kan all utdelning och all vinst bli beskattad så. Några få exempel på kraven är att ett visst högre löneuttag måste först beskattas som vanlig lön och man måste också ha många anställda för att det ska bli några belopp att tala om. Bland övriga grundkrav finns det avgörande kravet att man har kvalificerade aktier. Vad som krävs för att man ska anses ha det står dock inte i klartext i lagstiftningen. Tolkningsfråga. Beskrivningen kan göras lång men jag konstaterar bara att regelverket är stort och mycket detaljerat. Antalet domar från domstolarna rörande regelverket är många varje år.

Vän av ordning kan säga, och säger nog också, att det är väl ändå fantastiskt bra att kunna få en inkomst så lågt beskattad som med 20 procent. Så är det naturligtvis. Men hur ska jag som vanlig företagare hantera mitt företag och min ekonomi så att jag på bästa sätt kan följa reglerna. För de flesta fåmansföretagare gör komplexiteten det omöjligt.

Staten erbjuder möjligheter till låg skatt på delar av inkomsten med ena handen. Med den andra har man ställt upp ett stort antal krav. Regelverket får inte utnyttjas felaktigt eller bli för fördelaktigt. Skatteintäkterna till staten blir då för låga. Reglerna är därför inte få utan otroligt många och svårtolkade inte minst för företagaren. Så många att det inte finns en chans för honom eller henne att greppa dem och därmed veta hur den löpande planeringen ska göras. Som reglerna är i dag påstår jag att det behövs en mycket skattekunnig person för att tolka lagen och ge företagaren rätt information för hans eller hennes individuella situation.

Åter till den inledningsvis nämnda skrivelsen. Det är helt klart att den bjuder på fördelar i form av ett lite högre schablonbelopp och ett tak för utdelning som behöver beskattas i tjänst. Bra. Men samtidigt finns förslag om att strama åt möjligheterna till låg beskattning för företagaren. Bara ett schablonbelopp ska få användas av en företagare även om han eller hon har flera verksamma bolag. Kanske också bra.

Staten ger och tar genom lagstiftning. Och så ska det naturligtvis vara. När det gäller fåmansföretagsreglerna finns det dock som många ser det två bekymmer. Lagstiftningen är i stort sett ogenomtränglig för den vanliga företagaren, inte minst i bemärkelsen att kunna förstå sina handlingsalternativ. Det andra är frågan om den kan kännas rättvis. Att skapa arbetstillfällen är mycket viktigt, men är det rimligt/rättvist att låta lönerna slå igenom som de gör vid beräkningen av det belopp som kan ge 20 procent skatt?

Flera utredningar har utrett fåmansföretagsreglerna under åren även om den senaste på något sätt gick upp i rök. Det svårtolkade och svårtillämpade regelverket har justerats flera gånger och övergångsregler har tidvis gällt.

Nu vill finansdepartementet att staten ska justera regelverket med ytterligare några få regler. Dessa få läggs dock ovanpå en tidigare stor och svårtolkad massa av regler. Måttet börjar kännas rågat. Det är väl inte så att det är dags att begrava hela regelverket och låta fåmansföretagarna ta den utdelning de vill och beskatta den och vinsten vid försäljning av aktierna till en enda fast skattesats. Kanske 25 procent. För första gången på nästan 20 år skulle i så fall den enskilde företagaren i förväg kunna se vad som gäller och kunna planera sin ekonomi utifrån det. Orättvist mot andra skattebetalare? Ja, men det är även dagens regelverk. Fördelaktigt? Ja, men det är ju statens utgångspunkt.

Kurt Rengholt skattekonsult vid Grant Thornton och medlem i Fars Skattesektion.

kurt.rengholt@se.gt.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...