Balans nr 6-7 2011

I branschen: ”Redovisning och revision är kommunikation”

Auktoriserade revisorn Caj Nackstad går i pension efter 40 framgångsrika år i branschen.

Caj Nackstad såg revisionsbyrån som en språngbräda. Men trots intressanta erbjudanden från kunder bland de svenska storbolagen har han blivit branschen och KPMG trogen fram till pensioneringen sista april i år.

Din far Sten Nackstad var också revisor, ärvde du yrket?

– Nej, jag kände ingen sådan press och när jag tog över revisionen av Investor, som pappa tidigare hade haft, var det en rent professionell relation. Impulsen att söka mig till redovisnings- och revisionsbranschen fick jag nog på Handels. Jag hade dock inte tänkt att bli revisor utan såg det mer som en möjlighet att få några års betald vidareutbildning och knyta intressanta kontakter.

Du kallar revision för ett kommunikationsyrke, varför?

– Redovisning och finansiell rapportering är ett språk, det är som en kod som översätter och kommunicerar affärsverksamheten på ett enkelt sätt. Det kan användas i flera sammanhang och används allt oftare av offentlig sektor.

Hur blir man en bra revisor?

– Man måste ha ett genuint intresse för affärsverksamhet, för att se om den finansiella rapporteringen återspeglar affären på rätt sätt. Givetvis måste man ha tekniken, men den räcker inte utan man måste komma innanför skjortan på kunden och förstå verksamheten för att få en bra känsla för vad som bör ingå i rapporteringen. Roligast är när kunden verkligen är bra på internkontroll, styrning och redovisning. Då har man lyckats som revisor. Det här har folk svårt att fatta, men få anmärkningar från revisorn betyder att revisorn har gjort ett bra jobb, och inte tvärtom.

Du har toppat listan över bäst ersatta revisorer, hur ser du på den mediala uppmärksamheten?

– Har man ett välbetalt yrke som man dessutom tycker är väldigt kul och intressant får man finna sig i att man blir någon sorts offentlig person. Jag tycker inte att det är orimligt att branschen får uppmärksamhet i massmedierna, för vi har en viktig funktion i samhället och då ingår det i spelet att vi blir granskade.

Hur ser du på karriärmöjligheterna inom revisorsyrket?

– Det måste bli enklare att gå in och ut ur yrket, det vill säga vi måste underlätta återrekryteringen av personer som valt att skaffa sig andra erfarenheter från näringslivet. Det skulle vara väldigt bra för vår bransch. Det är också viktigt att tidigt kunna få en ledande roll inom revisionsbyrån. När man har fått ta ansvar för operativa frågor en tid ser man företagandet med andra ögon och man förstår bättre hur man ska kommunicera med sina kunder.

Hur har yrket förändrats sedan tidigt 70-tal?

– Det har gått från att vara ett i det närmaste konstnärligt yrke till hårt styrda processer. Förr var det mer upp till den enskilde revisorn hur man genomförde uppdragen. Det är betydligt mer formbundet i dag. Man kan gnälla på detaljer, men på det hela taget är formaliseringen och standardiseringen en mycket positiv utveckling som har höjt grundnivån avsevärt. Jag menar att riskpremien på kapital har minskat, vilket kan sägas vara branschens bidrag till den ekonomiska utvecklingen.

Vad har du för planer inför pensionen?

– Jag ser fram emot att följa min lust. Många kompisar som redan har gått i pension har varit så ängsliga att de skulle klättra på väggarna, att de har bundit upp sig med alldeles för mycket. Jag ser fram emot att bara kunna läsa morgontidningen i lugn och ro och utveckla mina intressen för samhällsfrågor.

Rakel Lennartsson

Namn: Caj Nackstad.

Ålder: 66 år.

Uppdrag: sista året bland annat LKAB, Sandvik och Axel Johnson.

Intressen: Politik, näringsliv, historia, geografi, språk. Och idrott.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...