Auktoriserade revisorn Caj Nackstad går i pension efter 40 framgångsrika år i branschen.

Caj Nackstad såg revisionsbyrån som en språngbräda. Men trots intressanta erbjudanden från kunder bland de svenska storbolagen har han blivit branschen och KPMG trogen fram till pensioneringen sista april i år.

Din far Sten Nackstad var också revisor, ärvde du yrket?

– Nej, jag kände ingen sådan press och när jag tog över revisionen av Investor, som pappa tidigare hade haft, var det en rent professionell relation. Impulsen att söka mig till redovisnings- och revisionsbranschen fick jag nog på Handels. Jag hade dock inte tänkt att bli revisor utan såg det mer som en möjlighet att få några års betald vidareutbildning och knyta intressanta kontakter.

Du kallar revision för ett kommunikationsyrke, varför?

– Redovisning och finansiell rapportering är ett språk, det är som en kod som översätter och kommunicerar affärsverksamheten på ett enkelt sätt. Det kan användas i flera sammanhang och används allt oftare av offentlig sektor.

Hur blir man en bra revisor?

– Man måste ha ett genuint intresse för affärsverksamhet, för att se om den finansiella rapporteringen återspeglar affären på rätt sätt. Givetvis måste man ha tekniken, men den räcker inte utan man måste komma innanför skjortan på kunden och förstå verksamheten för att få en bra känsla för vad som bör ingå i rapporteringen. Roligast är när kunden verkligen är bra på internkontroll, styrning och redovisning. Då har man lyckats som revisor. Det här har folk svårt att fatta, men få anmärkningar från revisorn betyder att revisorn har gjort ett bra jobb, och inte tvärtom.

Du har toppat listan över bäst ersatta revisorer, hur ser du på den mediala uppmärksamheten?

– Har man ett välbetalt yrke som man dessutom tycker är väldigt kul och intressant får man finna sig i att man blir någon sorts offentlig person. Jag tycker inte att det är orimligt att branschen får uppmärksamhet i massmedierna, för vi har en viktig funktion i samhället och då ingår det i spelet att vi blir granskade.

Hur ser du på karriärmöjligheterna inom revisorsyrket?

– Det måste bli enklare att gå in och ut ur yrket, det vill säga vi måste underlätta återrekryteringen av personer som valt att skaffa sig andra erfarenheter från näringslivet. Det skulle vara väldigt bra för vår bransch. Det är också viktigt att tidigt kunna få en ledande roll inom revisionsbyrån. När man har fått ta ansvar för operativa frågor en tid ser man företagandet med andra ögon och man förstår bättre hur man ska kommunicera med sina kunder.

Hur har yrket förändrats sedan tidigt 70-tal?

– Det har gått från att vara ett i det närmaste konstnärligt yrke till hårt styrda processer. Förr var det mer upp till den enskilde revisorn hur man genomförde uppdragen. Det är betydligt mer formbundet i dag. Man kan gnälla på detaljer, men på det hela taget är formaliseringen och standardiseringen en mycket positiv utveckling som har höjt grundnivån avsevärt. Jag menar att riskpremien på kapital har minskat, vilket kan sägas vara branschens bidrag till den ekonomiska utvecklingen.

Vad har du för planer inför pensionen?

– Jag ser fram emot att följa min lust. Många kompisar som redan har gått i pension har varit så ängsliga att de skulle klättra på väggarna, att de har bundit upp sig med alldeles för mycket. Jag ser fram emot att bara kunna läsa morgontidningen i lugn och ro och utveckla mina intressen för samhällsfrågor.

Rakel Lennartsson

Namn: Caj Nackstad.

Ålder: 66 år.

Uppdrag: sista året bland annat LKAB, Sandvik och Axel Johnson.

Intressen: Politik, näringsliv, historia, geografi, språk. Och idrott.