Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Debatt: ”Viktigare att synas på Facebook”

Sociala medier kan ha en enorm genomslagskraft. Därför ska vi använda dem i Fars kommunikation och i byggandet av ett ännu starkare varumärke. Men det är viktigt att vi har ett syfte och ett mål med engagemang på exempelvis Facebook.

Vi ska kommunicera och inte bara informera. Detta för att främja öppenhet, transparens och dialog – vilket är viktigt för Far. Fars sida på Facebook ska inte bara vara en digital anslagstavla – det ska vara en sprudlande mötesplats.

Far ska vara en kompetent och trovärdig part i de sociala medierna genom att dela med sig av kunskap från revisions- och rådgivningsbranschen. Kunskap lockar och attraherar andra.

På frågan om när Far ska börja twittra så är svaret: Tyvärr Stefan – Facebook ligger högre upp på priolistan eftersom Facebook har långt fler användare än Twitter. Men man ska aldrig säga aldrig.

Och helt osynliga i sociala medier är Far inte: du följer väl generalsekreterarens blogg <danbrännström.se> med RSS!

Och Fars dotterbolag Far Akademi har redan en Facebook-sida ...

Åsa Ehlin kommunikationschef, Far.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...