Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Sektionen stora företag

2 maj arrangerade Far i samarbete med Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS, seminariet ”Svensk bolagsstyrning ifrågasatt”. Seminariet behandlade huvudsakligen förslagen i grönboken om revision och grönboken ”En EU-ram för bolagsstyrning”. Seminariet gav ett klart budskap till bland annat representanten från EU-kommissionen om enigheten i Sverige om att bolagsstyrningen i svenska företag måste få utvecklas enligt vad som är bäst utifrån de svenska företagens specifika förutsättningar. Under diskussionerna framhölls också, precis som i grönboken, den framstående ställning som svensk bolagsstyrning redan har. (Se även artikeln om seminariet om bolagsstyrning på sidan 9.)

Arbetet med att utvärdera och kommentera förslagen i EU-kommissionens nya grönbok ”En EU-ram för bolagsstyrning” pågår inom sektionens arbetsgrupp för noterade företag. Jag återkommer med rapportering om Fars synpunkter. Remissvaret kommer dessutom som vanligt att finnas tillgängligt på Fars hemsida.

Mot bakgrund av kommande skärpningar av kapitaltäckningskraven i banker och försäkringsföretag, de stora statsfinansiella problemen i flera länder och att betydande lånebelopp hos företagen ska omsättas inom en snar framtid har många bedömare påpekat att förutsättningarna för företagens framtida finansiering kan komma att påverkas kraftigt. Sektionen har därför påbörjat en intervjuundersökning om hur enskilda noterade företag ser på den framtida finansieringen. Vi återkommer med resultaten från denna undersökning.

Som framgått tidigare i denna spalt arbetar nu en projektgrupp inom Far med att ta fram en vägledning för revision i finansiella företag. Projektet utgår som bekant från branschens diskussioner med finansmarknadsminister Peter Norman och Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson. Projektgruppen har sedan uppstartmötet 6 april diskuterat förutsättningar för ett särskilt granskningsuppdrag av intern kontroll, kommunikationen med Finansinspektionen och de framtida villkoren för licensiering av revisorer i finansiella företag. I projektgruppen ingår som ordinarie medlemmar Lena Möllerström Nording (ordförande), Grant Thornton, Göran Engquist, Deloitte, Lars Marcusson, KPMG, Magnus Svensson-Henrysson, PwC, Bertil Toresson, Mazars SET, och Erik Åström, Ernst & Young. Projektgruppen informerar löpande sektionens styrgrupp och Finansinspektionen om hur arbetet fortskrider.

Anna-Clara af Ekenstam

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...